Navigace: Vladimír Slavík > Územní studie č. 57/II - Na Šajaru

Územní studie č. 57/II - Na Šajaru

 

Při  čtení usnesení z posledního jednání našich radních 1.7.2020 jsem si všiml usnesení č. 41/987:

 „Rada bere na vědomí územní studii č. 57/II – Na Šajaru, předloženou odborem územního plánu a stavebního řádu MMO dne 19.6. 2020“.

Nejprve jsem chvíli přemítal nad tím, jaké má městský obvod možnosti tyto územní studie podle platné legislativy, tedy stavebního zákona, oponovat.  Podle mého selského rozumu by to  bylo  na místě. Vždyť se jedná o budoucí zástavbu, která nemusí být vždy z hlediska zájmů obce a  obyvatelstva Hrabové  přínosná. Neumím si  na tuto otázku odpovědět. Příležitostně se zeptám na eventuální možnost oponentury Ing. Faícové.

Uvedenou studii jsem si velmi důkladně prostudoval. Vznikla  na podnět jednoho z vlastníků  pozemků v tomto území. V pozadí jsou tedy finanční zájmy majitelů těchto nemovitostí.  Cenový rozdíl mezi ornou půdou a stavebním pozemkem je značný. 

Zpracování územních studií stojí jistě spoustu peněz.  Zamyslel jsem se nad  tím, kdo tyto práce financuje. Je to v pracovní náplni pracovníků MMO  nebo jde o „vedlejšáky" některých zaměstnaců magistrátu?  Zažádal jsem o tuto informaci  prostřednictvím „stošestky“  magistrát města Ostravy a čekám na odpověď.

Nyní se vracím k uvedené studii.

Zodpovědným projektantem je Ing. arch. Hana Paclová a urbanistickou koncepci vypracovala Ing. arch. Hana Paclová ve spolupráci s Ing. Petrou  Slívovou. Územní studie č. 57/II je velmi pečlivě zpracována a obsahuje všechny potřebné náležitosti a technické údaje. V dané lokalitě bude možno postavit na dosavadní  orné půdě dalších  16 RD.

 Pro mne je určitým  problémem  stávající  místní komunikace  Na Šajaru. Má propojit novou zástavbu s nedalekou  Paskovskou ulicí. Ulice Na Šajaru  je úzká, bez chodníků  a její rozšíření  není reálné. Kolem ní bylo v minulosti postaveno 7 rodinných domků. Místní obyvatelé asi nebudou příliš nadšeni, až se uskuteční na konci této ulice výstavba dalších  šestnácti  RD. Dopravní zatížení stávající MK se zvýší o cca 20 motorových vozidel, což je spojeno s hlučností, prašností a se „smradem“ z výfuků. 

To vše vzali naši radní (Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Kelnarová, Balušek)  na svém zasedání dne 1.7.2020 „na vědomí“. Jinak řečeno, ztotožnili se s obsahem této územní studie.

11.7.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma