Navigace: Vladimír Slavík > V čem je příčina naší nezodpovědnosti?

V čem je příčina naší nezodpovědnosti?

 

Při studiu archivních materiálů, kde je popisována činnost samosprávných  orgánů  obce Hrabová  před cca 100 lety si nemohu nepovšimnout, s jakou pečlivostí a s rozmyslem  rozhodovali naši předkové  o  různých výdajích z obecní pokladny.

Musím konstatovat, že nyní tomu tak není, obecní peníze jsou utráceny velmi nezodpovědně. Svědčí o tom  i nedávno ukončena  oprava  místní komunikace „K Pilíkům“.

V prostoru mezi ul. Poplužní a Bělskou bylo postaveno v posledních letech několik rodinných domů. Na žádost jejich majitelů byla v roce 2017 provedena oprava zdejší komunikace  „K Pilíkům".  Práce  byly  svěřeny firmě Skanska.

 Ve „Smlouvě o dílo“ se uvádí:  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo, spočívající v provedení pokládky asfaltových vrstev. Na provedenou  práci se poskytuje záruka 24 měsíců. Cena 92 350 Kč (bez DPH) byla zadavatelem  akceptována.

V roce 2020 však byla tato silnice opět v tak špatném stavu, že se oprava musela zopakovat. Tentokrát firma Skanska požadovala (bez DPH) již 178 421 Kč, a zadavatel  s tím opět  souhlasil.  Souhlasil i s opravou podle stejné technologie, která byla použita v roce 2017. Na povrch vozovky měly být položeny asfaltové vrstvy.  Na provedenou  práci  byla  opět  poskytnuta záruka pouhých  24 měsíců.

Co lze z toho vyvodit?  Firma Skanska již asi  pravděpodobně plánuje pro rok cca 2023 další opravu, tentokrát možná za 300 tis. Kč.  Pokud bude v Hrabové na zdejším úřadě stále paní Králová, pan tajemník Socha  a nezodpovědní radní, tak se tak i stane.  

Myslím, že  čtenáři tohoto článku si kladou   společně se mnou otázku, proč  MOb Hrabová  řeší opravy MK tímto zcela neodborným způsobem?

  Na můj dotaz k této záležitosti mi pan tajemník sdělil, že "Oprava komunikace  k Pilíkům byla na žádost občanů provedena u obyčejného recyklátu. Opravy povrchů z recyklátu však nenahrazují asfaltové povrchy, jsou to krátkodobé opravy a jsou závislé hlavně na dopravní zátěži.

Je pro mě nepochopitelné, proč pro tyto opravy byl použit v roce 2017 i v roce 2020 „obyčejný recyklát“ a ne kvalitní asfalt. V příslušných smlouvách s firmou Skanska není  o recyklátu žádná zmínka!  Takže jsme platili za drahý asfalt a firma Skanska použila  levný recyklát. Takoví jsme hlupáci!

Naši  předkové by přistupovali k těmto záležitostem  zodpovědnějším způsobem.  A přitom to byli lidé pouze se základním vzděláním. Ale s bohatými životními zkušenostmi a se „selským rozumem“.

Pokud tento článek neunikne pozornosti příslušných zastupitelů, pak by bylo vhodné projednat mnou uvedená  fakta v Kontrolním výboru  a v komisi VDE. Asi se tak nestane. Naše nynější zastupitelstvo tyto problémy příliš nezajímají. Můžeme si stěžovat sami na sebe - co jsme si zvolili, to máme!

17.8.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma