Navigace: Vladimír Slavík > Včerejší Otázky Václava Moravce

Včerejší Otázky Václava Moravce

 

Ve včerejší   televizní  diskusi  se hovořilo i o globálním oteplování,  klimatických změnách, emisních povolenkách a uhlíkové neutralitě.  Ministr životního prostředí  Richard Brabec se zmínil i o  nynější kůrovcové kalamitě, která v nebývalém rozsahu likviduje naše lesy.  

 Každý strom, ať již jehličnatý nebo listnatý,  výrazně  působí na životní prostředí.  Zvlhčuje ovzduší, v létě ochlazuje krajinu, likviduje oxid uhličitý a vyrábí kyslík. Dovede zachycovat prach a tlumit hlučnost z automobilové dopravy.

Na  klesající výměru lesů má vliv nejen kůrovec, ale i  různé další faktory. V Hrabové nemáme kůrovce a přesto se zdejší  lesní  plocha snížila ze 72 ha v roce 1948 na současných 29. Největší podíl na tom měl vznik struskového odvalu na levém břehu Ostravice a stavební aktivity v oblasti tzv. Tajgy.  Neuváženě byly káceny stromy, rostoucí kolem místních potoků a likvidovány i dřívější menší  selské lesíky.

O prospěšnosti lesů  i jednotlivých stromů asi  málokdo pochybuje. Horší to je s jejich  plánovitou výsadbou.  Není mi známo, že by by v posledních letech v Hrabové o to někdo cílevědomě  usiloval. Nemá o to zájem ani samospráva  ani místní státní správa.

Z  pohledu občana Hrabové vidím  zde tyto možnosti:

Za nejzajímavější bych považoval  přeměnu  části významného krajinného prvku  „Na Rybnících“  na les.  Třeba polovinu z nynějších  cca 50 ha. Vyžadovalo by to složitá jednání s příslušnými orgány státní správy. Mám důvody se domnívat, že by tuto možnost uvítali i vlastnící těchto pozemků.

Více pozornosti bych věnoval i pozemkům   ve vlastnictví Vítkovic a.s. po bývalém  struskovém odvalu na levém břehu  Ostravice.  Nyní je zalesněn. Máme jistotu, že toto zalesnění má potřebné  lesnické a ekologické parametry a nejde pouze o náletové dřeviny?

Za pozornost stojí i parcely, které spravuje Povodí Odry. Zaujímají úctyhodnou plochu 57 ha.  Jsou to nejen vodní plochy, ale i pobřežní  pozemky.  Zkoumal  někdo jejich využití  i z hlediska  možné výsadby dřevin?

Za velký nedostatek považuji skutečnost, že  příslušný orgán naší samosprávy nemá ve svých řadách ekologicky zdatného aktivistu, který by přinášel potřebné  náměty  s přesvědčivými argumenty.  Tím orgánem míním komisi  pro výstavbu, dopravu a ekologii.  Je to velká škoda a naši potomci nám tuto nezodpovědnost určitě budou vyčítat.

21.9.2020     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma