Navigace: Vladimír Slavík > Veřejné zakázky MOb Hrabová v r. 2017

Veřejné zakázky MOb Hrabová v r. 2017

 

 Poněkud jsem se zpozdil  ve zveřejňování   významnějších výdajů z obecní pokladny za rok 2017. Pro tyto účely byla v loňském roce v HN zavedena nová záložka „Informace ze zasedání RMOb Hrabová“ kterou dnes  se zpožděním doplňuji.

Prvním údajem je vždy číslo usnesení, které má vazbu na datum konání Rady, VZ je zkratkou pro zhotovení díla, PD je zkratkou pro pořízení projektové dokumentace.  Peněžní údaje jsou včetně DPH. Podrobnosti o těchto zakázkách lze snadno dohledat v usneseních Rady  na webových stránkách MOb.

Důvodem ke zveřejňování těchto údajů je informovat čtenáře HN o tom, co všechno je nutno platit z obecní pokladny a jak je vše drahé. A také o zodpovědnosti představitelů samosprávy při realizaci těchto zakázek. Určitě to není snadná činnost.

58/1272: VZ na odfrézování 3 ks pařezů a výsadba 14 ks dřevin za 75 206 Kč.                              

59/1291: VZ na opravu  bytu č. 6 na Příborské 33 za 66 416 Kč.                                                                

59/1292: VZ na opravu bytu č.1 na Bělské 28 za 96 842 Kč.                                                                             

60/1323: VZ na rekonstrukci  bytu č.6 na V. Huga za 404 114 Kč.                                                                     

60/1324: VZ na rekonstrukci  bytu č.6 na Příborské za 376 562 Kč.                                                                 

61/1353: PD pro akci „Vestavba kanceláří ÚMOb“ za 191 118 Kč.                                                    

62/1374: VZ na etážové topení v domě na V. Huga za 173 479 tis. Kč.                                            

62/1374: VZ na opravu místních komunikací za 156 085 Kč.                                                               

62/1375: PD pro stavební úpravy v ZŠ za 460 979 tis. Kč.                                                                  

64/1421: VZ na celoroční údržbu veřejné zeleně za 751 359 Kč.                                                              

65/1429: VZ na opravu MK K Pilíkům za 111 744 tis. Kč.                                                                         

67/1477: VZ na opravu koupelny včetně etáž. topení na Příborské 35 za 243 551 Kč.                      

68/1493: VZ na opravu koupelny na Příborské 23 za 72 781 Kč.                                                          

69/1534: VZ na vytisknutí publikace „Historie obce Hrabová“ za 176 165 Kč.                                   

71/1588: VZ na rekonstrukci střechy Kulturního střediska za 717 463 tis. Kč.                               

71/1589: VZ na opravu MK Na Farském za 245 978 tis. Kč.                                                                 

73/1649: VZ na tisk Hrabovských listů za 61 000 Kč.                                                                           

73/1654: PD na stavbu „Parkovací plochy u ZŠ“ za 85 000 Kč.                                                          

73/1655. VZ na výsadbu keřů za 117 114 Kč.                                                                                         

75/1688: VZ na zamřížování sklepních oken v obecních domech za 297 725 Kč.                             

75/1689: VZ na rekonstrukci bytu č. 2 na Příborské 31 za 422 908 Kč                                            

75/1690: VZ na opravu koupelny na Příborské 35 za 70 158 Kč.                                                       

75/1691: VZ na etážové topení na V. Huga 12 za 159 886 Kč.                                                           

75/1692: VZ na opravu koupelen ve dvou bytech na V. Huga 11 za 88 579 a 63 716 Kč.             

75/1694: VZ na rekonstrukci propustku Ve Stromoví za  1 933 137 Kč.                                            

79/1796: PD na přístavbu ÚMOb pro kulturní účely za 961 950 tis. Kč.

20.6.2018   V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma