Navigace: Vladimír Slavík > Videozáznam z jednání zastupitelstva

Videozáznam z jednání zastupitelstva

 

Občané, kteří se nemohli osobně zúčastnit jednání zastupitelstva, konaného v sále Kulturního domu dne 14.12. 2022, mají možnost se seznámit s průběhem tohoto jednání prostřednictvím videozáznamu.  Jako nepříliš mobilní občan tento počin velice oceňuji.

  Schůze zastupitelstva byla zahájena v 16:00 hod. a ukončena cca v 18:30. Zajímal mne celkový průběh jednání a také diskuse k jednotlivým bodům.  Mé poznámky si možná přečtou i čtenáři  Hrabovských novin.

Na programu jednání  bylo 15 bodů.  Po složení slibu zastupitele Ing. Tomáše Gajce (nebyl přítomen na ustavujícím zastupitelstvu) následovaly  připomínky občanů. Vystoupili dva občané, a  také  jedna zastupitelka.  Na připomínky odpovídal  starosta Slíva, na jeden reagoval  i místostarosta Orkáč.  Bod byl časově náročný, vyžádal si 32 minut.

Pak následovaly informativní body, které nevyvolaly téměř žádnou diskusi. Zájem zastupitelů, převážně opozičních, vyvolal až  bod č. 5 – Návrh rozpočtu na rok 2023. Se svými připomínkami vystoupili Dolejška, Trávníček, Gromnica, Gajec, Nováček, Mintěl,  opoziční zastupitelé i několikrát. Vystoupil i jeden z přítomných občanů. Na připomínky  odpovídal starosta Slíva, místostarostka Hrabovská a místostarosta Orkáč. Diskuse trvala 52 minut. Rozpočet byl schválen beze změn devíti hlasy koaličních zastupitelů, šest opozičních zastupitelů se zdrželo hlasování.

Pozornost  vyvolaly i některé další body programu. Bod č. 6 – Návrh střednědobého rozpočtového výhledu – uvedla místostarostka  Hrabovská,  a připomínky měli Dolejška a  Trávníček. Návrh byl schválen 9 hlasy,  6 se zdrženo hlasování.  K bodu č. 7 – Poskytnutí peněžních darů členům JSDH a SDH -  diskutovali Dolejška, Orkáč a jeden z přítomných  občanů. Návrh byl schválen  beze změn opět hlasy  koaličních zastupitelů.  Bez větší diskuse byl schválen i návrh Jednacího řádu kontrolního výboru, měsíční odměny neuvolněných zastupitelů,  a  další body programu.

Větší diskuse byla u bodu 15 – Různé.  „Semlelo“ se zde všechno možné, připomínky měli především opoziční zastupitelé, z koaličních reagovali starosta Slíva, místostarostka Hrabovská a místostarosta Orkáč.

Závěr HN: Průběh  jednání zastupitelstva hodnotím pozitivně.  Materiály k jednání  byly zveřejněny na webových stránkách městského obvodu, jednání bylo věcné, připomínky konkrétní, a některé určitě budou diskutovány na jednáních rady, výborů a komisí.  Především ty, které směřovaly k dalšímu rozvoji infrastruktury a k rozpočtům městského obvodu.

Odhaduji, že zápis z tohoto jednání bude zveřejněn na webových stránkách městského obvodu vzhledem k Vánočním svátkům až počátkem ledna 2023. Podrobně si ho přečtu, protože můj sluch je již nedokonalý, a ne všem  jsem rozuměl.  

19. 12. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma