Navigace: Vladimír Slavík > Volby v roce 2006

Volby v roce 2006

 

Proběhly ve dnech 20. – 21. října  2006. Zapsáno bylo 2948 voličů, k volbám se dostavilo 1363, tj. 46%. Stejně tomu tak bylo i u posledních voleb v roce 2002.

Kandidovalo 5 politických stran,  a to ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a Strana zelených.  Volilo se 15 nových členů zastupitelstva.

Vítězem voleb byla ODS  (zastupitelé Ing.  Bohumil Rundt, Mgr. Rostislav Naď, Ing. Tomáš Zych, Libor Lyčka, Bc. Alica Dehnerová, Ing. Rudolf Dudic, Ing. Zdeněk Novotný.

ČSSD  získalo 3 mandáty ( Ing. Vladimír Petana, CSc., Ing. Jan Dvořák, Milan Pospěch).

Dva mandáty získala KDU-ČSL ( Pavel Balušek, Ing. Bedřich Chlupatý).

Dva mandáty získala KSČM (Zlata Klenková, Ing. Milan Orkáč.

Jeden mandát získala Strana zelených ( Mgr. Štěpán Raška)

Na ustavujícím zasaedání zastupitelstva byl starostou zvolen Rostislav Naď, místostarostou Bohumil Rundt, a jako radní Vladimír Petana, Bedřich Chlupatý a Libor Lyčka.

Předsedou finančního výbozu se stal Rudolf Dudic a předsedou kontrolního výboru Tomáš Zych.

Rada městského obvodu si zřídila komisi výstavby a dopravy (předseda  Z. Novotný), komisi bytovou (předseda M. Orkáč), komisi pro občanské záležitosti (předsedkyně A. Dehnerová), komisi letopiseckou (předseda R. Naď), komisi povodňovou (předseda B. Chlupatý a redakční radu Hrabovslých listů (R.Naď, B. Rundt, L. Kosela).

I v tomto volebním období  (2006 – 2010) pokračovala výstavba  infrastruktury, především kanalizace na ul. Domovské a opravy místních komunikací na Šídlovci. Upravovalo se také koryto  a břehy Ostravice pod vratimovským mostem.  Byl snesen železniční most a násep, vedoucí na  bývalý struskový odval VŽ.

25. 7. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma