Navigace: Vladimír Slavík > Volby v roce 2010

Volby v roce 2010

 

Proběhly ve dnech 15. a 16. října 2010. Zapsáno bylo 3046 voličů, k volebním urnám jich přišlo 47 %, tj. 1434.

Do patnáctičlenného  zastupitelstva kandidovalo 5 politických stan, a to ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a TOP-09.

I tyto volby vyhrála jako v předcházejících obdobích  ODS, a získala 7 mandátů  (Mgr. Rostislav Naď, Ing. Bohumil Rundt, Bc. Alica Strnišťová, Libor Lyčka, Ing. Rudolf Dudic, Ing. Tomáš Zych, Ing. Zdeněk Novotný).

Úspěšná byla i ČSSD se ziskem  pěti mandátů  (Ing. Vladimír Petana, CSc., Milan Pospěch, Radmila Lysáková-Balušková, Ing. Jan Dvořák,  JUDr. Jan Skopal).

KDU-ČSL získala opět 2 mandáty (Petr Balušek, Ing. Bedřich Chlupatý), KSČM opět pouze jeden mandát (Ing. Milan Orkáč).  Nováček voleb, TOP 09, zůstal bez mandátu.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl starostou  opět zvolen R. Naď, místostarostou J. Dvořák, za členy rady M. Pospěch, R. Dudic  a L. Lyčka, do  funkce předsedy finančního výboru R. Rundt a do funkce  předsedy kontrolního výboru J. Skopal.

Rada zřídila komisi výstavby, dopravy a ekologie (předseda B. Chlupatý), komisi bytovou (předseda M. Orkáč), komisi pro občanské záležitosti (předsedkyně A. Strnišťová), komisi letopiseckou ( předseda R. Naď), komisi povodňovou (předseda R. Naď), komisi pro děti a mládež (předsedkyně R. Lysáková-Balušková)  a redakční radu Hrabovských listů ( R. Naď, B. Rundt, L. Kosela).

Volební období 2010 – 2014 se nevyznačovalo z hlediska městského obvodu ničím výjimečným.  V podstatě se prováděla pouze „údržba“ současného stavu. Z hlediska města bylo  toto období významné rozsáhlou výstavbou Průmyslové zóny Hrabová, ve které byl v roce 2011 otevřen supermarket TESCO.

Za zmínku stojí  pouze modernizace webových stránek obce, které přinesly více informací o činnosti samosprávy a jejich orgánů. Zvláštní předvolební akcí  ODS v roce 2014 bylo položení nového asfaltu na Paskovské ulici. Následkem toho byla odložena dostavba kanalizace na jižním konci obce.

26. 7. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma