Navigace: Vladimír Slavík > Volby v roce 2014

Volby v roce 2014

 

Proběhly ve dnech 10. – 11. října 2014. Na volebních seznamech bylo zapsáno 3046 voličů, k volbám se dostavilo 1382, tj. 45 %, o 2 %  méně jak v roce 2010.

Do patnáctičlenného zastupitelstva kandidovaly 4 politické strany, ODS, ČSSD,  KDU-ČSL, KSČM, hnutí Ostravak  a hnutí  Změna pro Ostravu.

Volby  opět vyhrála ODS se ziskem 6 mandátů (Mgr. Rostislav Naď, Ing. Bohumil Rundt, Mgr. Alica Strnišťová, Libor Lyčka, Igor Trávníček, Petr Novák).

ČSSD ztratila ve srovnání s rokem 2010 2 mandáty a v novém zastupitelstvu má pouze tři své reprezentanty (Milan Pospěch, Ing. Jan Dvořák, Ing.  Vladimír Petana, CSc).

KDU-ČSL získala opět dva mandáty a funkci zastupitele získal Petr Balušek a Ing. Bedřich Chlupatý.

KSČM, stejně jako v dřívějších volbách,  se musela spokojit  pouze s jedním mandátem  (Ing. Milan Orkáč), hnutí Ostravak získalo  dva mandáty (Ing. Květoslava Hrabovská a Mgr. Jan Šumbera) a  hnutí Změna pro Ostravu jeden (Vladislava Kopitzová).

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl starostou zvolen opět Rostislav Naď, místostarostou Igor Trávníček, za členy rady Petr Balušek, Libor Lyčka a Milan Pospěch. Předsedou finančního výboru byl zvolen Bohumil Rundt, předsedou kontrolního výboru Bedřich Chlupatý.

Předsedou povodňové komise se stal  R. Naď, předsedou  komise výstavby, dopravy a ekologie J. Dvořák, předsedou komise bytové M. Orkáč, předsedkyní komise pro občanské záležitosti A. Strnišťová, předsedkyní komise pro děti a mládež R. Lysáková-Balušková, předsedou komise letopisecké R. Naď a předsedkyní komise pro kulturu V. Kopitzová.  Do redakční rady Hrabovských listů byli zvoleni  J. Šumbera, A. Strnišťová, B. Rundt. V. Fajfr a R. Orkáč.

V prosinci 2015 rezignoval na svou funkci Mgr. Rostislav Naď, novým starostou byl zvolen  Igor Trávníček a novým místostarostou Ing. Bohumil Rundt.

Novou předsedkyní finančního výboru se stala K. Hrabovská, ve funkci předsedy povodňové a letopisecké komise nahradil dřívějšího starostu starosta nově zvolený.

Významné události v období 2014 – 2018: Řešení  chyb a nedostaků, zjištěnými auditory magistrátu (2015),  převod správy bytového fondu z agentury City na městský obvod (1915), postavena lávka přes Ostravici (2016), konec  hostince U Lípy (2016), přístavba čtyř kanceláři k budově úřadu ( 2016), ukončení činnosti Dolu Paskov (2017), vydání publikace Historie obce Hrabová ( 2017), oslavy výročí Hrabové  720 nebo 750 let? (2017), ukončení provozu Dolu Paskov (2017),vznik přírodního parku Hrabovjanka (2018), vybudování naučné stezky V. Závady (2018).

V uvedeném období byly vytvořeny nové webové stránky městského obvodu s informacemi o činnosti zastupitelstva a výborů, o činnosti rady a komisí, o veřejných zakázkách, rozpočtech a závěrečných účtech a s dalšími informacemi včetně všech výtisků Hrabovských listů. Žádné významnější iniciativy, které by posunuly vývoj Hrabová dopředu, nebyly realizovány. Prováděla se opět pouze „údržba“  dosavadního stavu.

27. 7. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma