Navigace: Vladimír Slavík > Volby v roce 2018

Volby v roce 2018

 

Proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018. Ve volebních seznamech bylo zapsáno 3019 voločů, k volbám se jich dostavilo  o jedno procento  více jak v roce  2014, konkrétně 48 %. Největší  volební účast byla ve volebním okrsku č. 4 (Bělská), a to 58 %, nejméně voličů přišlo k volbám ve volebním okrsku č.2 (Šídlovec – Žižkov), a to 41 %.

Voleb se zúčastnila ODS, SNK Hrabované, Ostravak a Změna pro lidi, STAN + KPH, KDU-ČSL, ČSSSD, SPD, a KSČM.  Celkem 8 stran, hnutí a sdružení.

Volby opět vyhrála ODS, ale již ne tak výrazně, jako v dřívějších letech. Musela se spokojit pouze z pěti mandáty, které získali Igor Trávníček, Ing. Bohumil Rundt, Mgr. Alica Strnišťová, Jiří Dolejška a Ing. Kristina Ospalíková.

Na druhém místě skončilo Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované, a mandáty v zastupitelstvu získali Ing. Radomír Orkáč, Ing. Jiří Skalský a Milan Slíva.  Hnutí Ostavak + Změna získali  mandáty dva (Vladislava Kopitzová, Miroslav Houžvička). KDU ČSL se muselo spokojit pouze s jedním mandátem, který získal Petr Balušek.  Stejně na tom bylo hnutí SPD (mandát získal Milan Pospěch), ČSSD ( mandát získala Jiřina Kelnarová), SNK- KPH (mandát získal  MUDr. Rostislav Gromnica) a KSČM (mandát získal Roman Šimůnek).

Na ustavujícím jednání zastupitelstva byl starostou zvolen opět Igor Trávníček, místostarostkou Vladislava Kopitzová, do funkce radních Radomír Orkáč, Jiří Skalský a Jiří Dolejška.  Předsedou finančního výboru byl zvolen Bohumil Rundt, předsedkyní kontrolního výboru Kristina Ospalíková.

Rada jmenovala své komise, a to pro občanské záležitosti  (předsedkyně Alica Strnišťová), pro děti a mládež (předsedkyně Radmila Lysákové-Balušková), komisi bytovou (předsedkyně Květoslava Hrabovská), komisi kulturní (předsedkyně Vladislava Kopitzová, komisi výstavby, doptavy a ekologie (předseda Jiří Skalský) a komisi povodňovou (předseda Petr Balušek).

Průběh tohoto funkčního období se velmi lišil od těch předcházejících. Mezi radními se brzy začala projevoval různost názorů na projednávané problémy, které  vyvrcholovy koncem roku 2019 odchodem R. Orkáče  J. Skalského do opozice. Místo nich zastupitelstvo doplnilo RMOb  Petrem. Baluškem a Jiřinou  Kelnarovou.

Změny nastaly i ve vedení kontrolního výboru. V roce 2021 byl zvolen do funkce předsedy  tohoto výboru Rostislav Gromnica.

Významné události ve volebním období 2021 - 2022: Dokončení stavby Prodloužené Mostní (2019), přechod Hrabovských listů z občasníku na měsíčník (2020), založení Skautu v Hrabové (2021), otevření nové MŠ (2021), dokončení výstavby nájemních domů pro seniory „v zatáčce“ u Šídlovce (2022), předání veřejnosti  Kulturního domu – přístavby k budově radnice (2022). Politický, společenský a spolkový živit byl velmi poznamenán různými omezeními a hygienickými opatřeními, způsobenými  v letech  2020-2021 pandémii Covid 19.

28. 7. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma