Navigace: Vladimír Slavík > Volební matematika a úvahy o příštím zastupitelstvu

Volební matematika a úvahy o příštím zastupitelstvu

 

Ve svém nedávném článku v HN ve čtvrtek 7. června 2018 o činnosti komise pro „Strategický rozvoj Hrabové“  jsem pochválil iniciativu zastupitele Ing. Jana Dvořáka za to,  že se snaží informovat veřejnost o činnosti této komise.  V závěru  článku jsem poznamenal , že mu dám za tuto i za jeho další iniciativy v letošních  komunálních volbách jeden z patnácti mých hlasů. A to přesto, že na některé záležitosti  máme rozdílné názory.

K tomuto mému článku  se prostřednictvím FB Ostrava-Hrabová vyjádřil  zastupitel za ČSSD Honza Dvořák,  předseda Klubu přátel Hrabové  Rostislav Gromnica  a také známý hudebník  Václav Fajfr.

Ing. Jan Dvořák napsal:  Já si zase myslím, že by v zastupitelstvu měl být i pan Slavík a přeji KPH úspěch ve volbách.

MUDr. Rostislav Gromnica napsal: Velmi mě potěšila tato gentlemanská výměna názorů, založena na vzájemném respektu a slušnosti a gratuluji oběma zkušeným komunálním politikům za ukázku, jak by měla politika v obci vypadat.

 Hudebník pan Václav Fajfr napsal: Kdo křížkuje, oslabuje stranu, kterou volí, to jen tak na okraj, s tím jedním hlasem bych byl opatrný.

Komentář HN k těmto vyjádřením:

K panu Dvořákovi: Já si zase myslím, že v zastupitelstvu by měli být občané, kteří mají před sebou ještě nejméně 20 let produktivního života. Tedy ve věku pod cca 60 let. Pan Slavík měl letos 83. Tento požadavek má svou logiku v tom, že zastupitelé v produktivním věku  prosazují  svým rozhodováním potřeby generace své a svých potomků, což je v pořádku.  Starší lidé  mají mít také své slovo, ale spíše jako poradci, kteří sdělují své zkušenosti generacím mladším,  pokud  je o  to zájem.  Tedy třeba jako členové výborů a komisí. Výjimku bych toleroval pouze v případě, že zastupitel vyššího věku je odborníkem v oblasti financí nebo v oblasti stavebnictví. To aby rozhodování zastupitelstva  bylo velmi profesionální  především  v těchto dvou důležitých oblastech.

K panu Gromnicovi staršímu: Slova o respektu a slušnosti mezi účastníky různých diskusí ve veřejném prostoru pokládám  za velmi, ale velmi potřebná. Můžeme mít různé názory, ale i tyto lze vyslovovat tak, abychom neuráželi své oponenty. Takovým  vulgárním způsobem se chovají  pouze ti, kteří nejsou schopni v důsledku nedostatečné  inteligence nebo v důsledku nedostatečného vzdělání  argumentovat racionálním způsobem. Naštěstí jsou tyto případy pouze výjimečné, ale přesto mohou do veřejných diskusí zasáhnout nežádoucím způsobem. Nikomu nejsou příjemné  osobní urážky a různé „podpásovky“.  

K Václavu Fajfrovi: Václave, věřte, že mé  rozhodnutí o věnování jednoho ze svých  patnácti hlasů Honzovi Dvořákovi jsem si důkladně promyslel. Pochopitelně budu volit v letošních komunálních volbách STAN - KPH, kde mé jméno  na volební  kandidátce bude  na posledním, patnáctém  místě. Takže mé rozhodnutí postihne pouze mou osobu, což  mi vůbec nevadí. Zbývajících  mých čtrnáct hlasů obdrží kandidáti mého volebního subjektu. Podle současné volební matematiky to vůbec  neoslabí  stranu, kterou budu volit.

11.6.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma