Navigace: Vladimír Slavík > Volební program SNK Hrabované

Volební program SNK Hrabované

 

 Pokud Hrabované vyhrají volby, budou mít morální povinnost realizovat svůj nedávno vyhlášený  velmi náročný volební program, protože sliby se mají plnit. Doufám, že to zvládnou, v jejich týmu jsou chytří a schopní lidé.

Důkladně jsem prostudoval všech 20 bodů a nejsou mi zcela  jasné následující:

Bod 3 – Zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb: Jaká konkrétní opatření chystáte na úseku státní správy a jaká na úseku samosprávy? Co to jsou „veřejné služby“?

Bod 4 – Řešení kanalizace dle již existujících projektů: Pro které ulice existují použitelné projekty?

Bod 6 – Optické kabely: Máte v úmyslu realizovat studii z roku 2019 na celoplošné zasíťování Hrabové? O zadání této studie rozhodla RMOb (Trávníček, Kopitzová, Orkáč, Skalský, Dolejška) dne 4.9. 2019. Za její vypracování bylo firmě Optimont zaplaceno 131 tis. Kč.  

Bod 10 – Zachování vesnického rázu obce: Zajímalo by mne praktické řešení.

Bod 15 – Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti: O které druhy rostlin a živočichů by se jednalo?

Bod 16 – Zvýšení pozornosti Pilíkům: Co kromě napojení na Lesní potok plánujete?

Případné zodpovězení těchto dotazů rád v Hrabovských novinách zveřejním. Diskusi na toto téma pokládám za velmi užitečnou a žádoucí.

27. 8. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma