Navigace: Vladimír Slavík > Volební program STAN-KPH

Volební program STAN-KPH

 

Na FB městského obvodu Hrabová jsem si  dnes přečetl následující informaci pana zastupitele MUDr. Gromnice:

 „KPH šel do minulých voleb s volebním programem, který sliboval občanům  dát do užívání podle důležitosti:   1. novou školku,  2. kulturák, 3. rekonstrukci hřbitova. Věci se společně rozumným zastupitelům  a dobře zrekonstruované radě povedly, investice jsme obhájili proti zuřivé a opakované snaze jednoho subjektu o jejich zastavení. Můžeme tedy  s čistým stolem a svědomím pracovat na programu pro příští volební období. Hrabová toho potřebuje postavit a opravit ještě velmi  mnoho“.

  Skutečnost je poněkud jiná. Ve volebním  programu STAN-KPH na období 2018 – 2022  je 13 bodů,  a na prvních místech jsou tyto tři:  

1. Prosazovat maximální transparentnost v hospodaření obce

2. Podporovat realizaci tří páteřních projektů (nová školka, kulturní dům (sál) a sportovní hala).

3. Prosazovat pravidelné besedy občanů se zastupiteli, zvolenými za náš volební obvod s cílem kontroly volebního programu.

K bodu  1: Nevzpomínám si na žádný návrh MUDr. Gromnice, který by vedl k „maximální transparentnosti v hospodaření obce“.

K bodu 2: Stavbu nové  školku a kulturáku  podporovali všichni, včetně kritizovaného Ing. Orkáče. Tomu se pouze nelíbily některé  dílčí záležitosti ve způsobu financování stavby školky. Podezření  se však nepodařilo dokázat. Mnoho občanů postoje Ing. Orkáče respektuje, patřím také mezi ně.

K bodu 3: Besedy občanů se zastupiteli.  Pan zastupitel  MUDr. Gromnica prozatím  žádnou nesvolal.

Pan zastupitel MUDr. Gromnica má ve svém volebním programu také bod „Prosazovat zachování školky na Příborské ulici, „Prosadit opravu Lesní cesty k vodním nádržím Pilíky“ a „Usilovat o zřízení protihlukových stěn podél ulice Místecké“.  O těchto bodech  se ve své informaci nezmínil. Pokud jde o rekonstrukci hřbitova, tak tento bod si pan zastupitel  MUDr. Gromnica vymyslel dodatečně, ve volebním programu SNK-KPH jsem ho nenašel.

18. 6. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma