Navigace: Vladimír Slavík > Vratimovské noviny - říjen 2020

Vratimovské noviny - říjen 2020

 

Svůj volný čas věnuji i četbě radničních periodik okolních obcí. V  oblibě mám  Vratimovské noviny. Je to měsíčník s velmi dobrou obsahovou  i grafickou  úrovni.

V redakční radě  Vratimovských novin je vedoucí zdejšího Kulturního střediska Bc. Táňa Slavíková, místostarosta Vratimova Bc. David  Böhm, tajemnice  městského úřadu Ing. Renáta Mičulková  a  referentka odboru výstavby RNDr. Ivana Hranická. Hlavním redaktorem je Mgr. Bohuslav Kryžanek.  Noviny mají i rubriku pro jubilanty a pro vzpomínku na zemřelé.  A také inzertní část.

Pokud jde o redakční radu Vratimovských novin, tak Hrabová může pouze tiše závidět. Působí v ní významné osobnosti současného Vratimova. Velmi přínosné je i členství referentky  odboru výstavby. V každém čísle je podrobná informace o probíhajících stavebních akcích. A místní stavební aktivity zajímají nejen občany  ve Vratimově. Obzvášť, když se jedná o stavby veřejně prospěšné. 

Tentokrát to je informace o vybudování  II. etapy městské kanalizace.  Stavba byla vysoutěžena  v roce 2018 a zhotovitelem  je firma SKANSKA. Vče platí město Vratimov a náklady činí 200 mil Kč. Stavba je rozdělena do několik etap a ta poslední bude ukončena v lednu příštího roku. Průběh stavby kontroluje i technik  budoucího provozovatele, kterým budou  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Proč tuto informaci  uvádím v podrobostech i v tomto článku? Zcela záměrně, a to v souvislosti s  dokončením  stavby kanalizace na jižním konci Hrabové. Možná se můžeme poučit u našich sousedů.

Pak jsem si pozorně přečetl pokračování seriálu „Představujeme Městský úřad Vratimov“. Tentokrát to je popis činnosti finančního odboru, kde pracuje 5 úředníků. Mimo běžné agendy (  vedení účetnictví, příprava rozpočtů a závěrečných účtů, agenda bytového a nebytového fondu, místní poplatky) má tento odbor na starosti i mzdovou agendu pracovníků  zdejší veřejné správy a kontrolu hospodaření pěti příspěvkových organizací. Vzhledem k velikosti  Vratimova  ( 7 300 obyvatel)  a časové náročnosti prováděných činností se mi jeví (ve srovnání s Hrabovou) uvedený počet úředníků relativně nízký.

V každém čísle si pozorně přečtu i rubriku, určenou jubilantům, a také zemřelým. Jelikož ve Vratimově  bydlelo mnoho mých  spolupracovníků z Nové Huti, mám  často příležitos si vzpomenout na bývalé známé.

Dobrým nápadem je  zveřejňování kronikářských zápisů. Děje se tak již několik let a nyní jsou popisovány události z roku  1948.

Doporučuji četbu tohoto časopisu všem občanům Hrabové, kteří se zajímají  o dění v okolních obcích.  Lze v něm najít nejen informace, ale i inspiraci pro Hrabovou. To v případě, že čtenáři tohoto časopisu jsou i hrabovští  zastupitelé.

Na závěr: Vracím se ke „hvězdnému“ personálnímu obsazení redakční rady Vratimovských novin. V našich poměrech by tam mohla působit MUDr. Poláčková, místostarostka  Kopitzová, tajemník  Ing. Socha,  vedoucí odboru výstavby Ing. Faicová a budoucí šéfredaktor. Jeho jméno se dozvíme až po ukončení nezbytného budoucího výběrového řízení.

Je nejvyšší čas obnovit pravidelné vydávání Hrabovských listů. Měli by si uvědomit  svou zodpovědnost za dnešní situaci i současní zastupitelé.  Snad se jejich kvalita  zlepší po příštích volbách  v roce 2022. Ne Hrabovských listů, ale našich zastupitelů. 

27.9.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma