Navigace: Vladimír Slavík > Výsadba stromů v Hrabové

Výsadba stromů v Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

V tomto článku se budu věnovat nové výsadbě stromů ovocných, jehličnatých  a listnatých.

V dřívějších dobách byly ovocné stromy u každého rodinného domu. Pěstovaly se jabloně, hrušně, třešně, švestky, ořešáky, méně  broskve a meruňky. Rozsáhlé ovocné sady byly u každé zemědělské usedlosti.  V posledních letech se ovocné stromy vysazují stále méně a méně.

Stromy jehličnaté, tvořící klasický les, (smrky, jedle, modříny) se na území Hrabové téměř nevyskytují. Na pozemcích u rodinných domů jsou nyní oblíbené různé druhy okrasných smrků, borovic, jedlí, jalovců, tují a cypřišů. S rostoucím počtem RD roste i výsadba těchto dřevin.

Nejrozšířenějším druhem stromů v Hrabové jsou stromy listnaté. Nejvíce je jich v oblasti Pilíků (rekultivace sedimentačních nádrží 1-3), v místech bývalého hutnického odvalu u Ostravice,  na veřejných prostranstvích a také kolem místních komunikací a potoků. Jejich počty se zvýšily v roce 2019, kdy při stavbě  Prodloužené Mostní bylo vysazeno 166 stromů.

Zajímalo mne, kolik finančních prostředků bylo v posledních letech věnováno v rozpočtech MOb Hrabová  na rozšíření počtu jehličnatých a listnatých stromů na území obce.

Značné prostředky byly určeny na  péči o stávající dřeviny, především na údržbu a  obnovu těch stávajících.  Tyto náklady jsou v rozpočtech obsaženy v položce 5169. V roce 2021 to bylo 5.125 tis. Kč, v roce 2022 4. 339 tis. Kč, pro rok 2023 se plánuje částka 4.727 tis. Kč. S výsadbou nových stromů se v dřívějších letech  nepočítalo a nepočítá se s novými stromy ani v roce 2023.

Jejich počet se v posledních letech zvýšil pouze o těch již zmíněných 166, vysázených v roce 2019 při stavbě Prodloužené Mostní z prostředků MS kraje.

 Kladu si otázku, proč výsadba nových stromů není obsažena ve volebních programech zdejších volebních subjektů. Vždyť  by se tím významně zlepšilo životní prostředí v Hrabové.

14. 1. 2023      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma