Navigace: Vladimír Slavík > Vyšly Hrabovské listy č. 2/2018

Vyšly Hrabovské listy č. 2/2018

 

Kdykoliv  si čtu  další  číslo Hrabovských listů tak mě napadne, že tento časopis je asi velice užitečný  i pro  našeho  kronikáře. Aktuální číslo obsahuje vždy vše podstatné o tom,  co se v Hrabové za uplynulé dva měsíce událo.

Konkrétně v novém čísle Hrabovských listů je hned na titulní straně úvodní slovo šéfredaktora Petra Žižky, zaměřené na  současnou významnou aktivitu, na snahu o vytvoření   „srdce Hrabové“ .  Tedy  postupně vybudovat uprostřed obce  všechny  objekty, potřebné pro spokojený život zdejších obyvatel. Především kulturní dům a další prostory a zařízení, ke kterým možná  patří i obchodní středisko,  zdravotní středisko, lékárna, kavárna,  fitcentrum atd.   Investorem nemusí být nezbytně  městský obvod.

Pro budoucnost budou zachovány i názory (viz str. 4-5)  na potřebnost „srdce Hrabové“  některých  představitelů  politických stran a hnutí, působících v zastupitelstvu,  a dokonce i některých občanů.  S uvedeným záměrem kupodivu všichni souhlasí,  někteří  se liší pouze v detailech.

Novinářský „čich“ zavedl   šéfredaktora i do objektu bývalé restaurace U Lípy.  Tato záležitost zajímá určitě všechny „hrabovjany“. Vše nasvědčuje tomu, že se tento objekt dočká lepších časů a bude opět sloužit široké veřejnosti.

Velké překvapení na mne čekalo na stránce 13. Paní Mgr. Ivana Bollogová  popsala pracovní náplně všech  úřednic odboru, který nyní vede. Je to po mnoha letech  první případ, kdy  veřejnost je prostřednictvím Hrabovských listů seznámena,  čím se jeden ze tří našich odborů zabývá. A to velmi podrobně.  Málokdo v Hrabové ví, že náš městský obvod v minulosti získal právo zabezpečovat tzv. sociálně- právní ochranu dětí v případech, kdy rodina neplní zcela v této oblasti svou funkci. A to dokonce i pro Novou Bělou.  Velká péče se v Hrabové věnuje i seniorům, občanům se zdravotním postižením,  nezaměstnaným, bezdomovcům a občanům po propuštění z věznic. Takovou sociální péči v jiných městských obvodech nemají.

Nakonec  jako vždy  se zmíním o tom, co mě  v tomto čísle Hrabovských listů nejvíce zaujalo.  Je to článek s názvem „Park Hrabovjanka roste do krásy, každý může pomoci“.  Po velmi dlouhé době zde máme nečekanou a neobvyklou občanskou iniciativu  příslušnic mladé generace. A také příkladnou spolupráci mezi autorkami nápadu, radnicí a občany. Zdá se, že i v Hrabové se blýská na lepší časy.

6.3.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma