Navigace: Vladimír Slavík > Výstava drobného zvířectva v Hrabové

Výstava drobného zvířectva v Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Každoročně tuto výstavu navštěvuji, ale ta letošní byla  po všech stránkách vynikající, a to jak počtem vystavených zvířat tak i tím ostatním, co k výstavě patří.  Míním tím občerstvení a  další atrakce jak pro dospělé tak pro děti.

Králíků bylo vystaveno celkem 86, holubů 27, drůbeže 12.  Kromě místních chovatelů vystavovali i letos chovatelé ze širokého okolí. Těch bylo 26. U vystavovaných exemplářů byly většinou lístky s hodnocením, u některých i prodejní cena.

Pokud jde o občerstvení, tak o to bylo zajištěno jak u Kumána  ( alko i nealko nápoje a jiné pochutiny), tak u Ládě Sumary (párky a uzené klobásy).

Velmi spokojené byly i děti. V dětském koutku byla na skluzavku fronta, i ostatní atrakce byly stále obsazeny.  Zájem dětí byl i o odrážecí desku s otvory.  Děti si tuto atrakci vylepšily tím, že kýbl plný míčků na cestě vysypaly, a pak společně s maminkou sbíraly. A to opakovaně.

Zkusil jsem své štěstí u Tom Kola, byl jsem velmi úspěšný, na 4 losy jsem vyhrál kohouta a morče. Vzdal jsem se výhry a vyměnil ji za dvě lízátka.

Hlavním organizátorem této výstavy byl předseda spolku „Český svaz chovatelů“ v Hrabové, pan Petr Balušek. Umím si představit, kolik času musel  věnovat této akci, která je užitečná nejen pro  chovatele, ale má širší dosah. Tím míním poučení a zábavu pro návštěvníky, obzvlášť pro děti, a šíření dobré pověsti našeho městského obvodu v širokém okolí.  Ne každý městský obvod s vesnickou minulostí má dostatek ochotných občanů uspořádat tak náročnou akci.

Na závěr poznámka k  finanční podpoře této akce ze strany městského obvodu.   Organizátoři výstavy žádali 10 tis. Kč, finanční výbor doporučil pouze 5 tis. Kč, a zastupitelé se s touto částkou ztotožnili. Pokládám toto rozhodnutí zastupitelů za velmi nezodpovědné, které může vést i k tomu, že letošní výstava byla  poslední. Doufám, že se tak nestane.

Úterý 28. května 2024       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma