Navigace: Vladimír Slavík > Vytvoření centra obce

Vytvoření centra obce

V posledních Hrabovských listech na str. 5  občan M.D. doporučuje,  aby se návrhy na vytvoření centra Hrabové zveřejnily  na webových stránkách MOb.

Odpovídá pan starosta: Je to  již  více jak dva roky, kdy požádal  Katedru  VŠB – Technická univerzita o spolupráci. Bylo vybráno několik talentovaných studentů, kteří měli vypracovat příslušný návrh na funkční centrum obce.  Dohodli jsme si přibližné finanční podmínky a časový průběh. Pak ale přišel  Covid 19  a zavřel školu. Po několika urgencích jsme dostali náhled  tří prací, které samotný prostor před radnicí řešily minimálně  až vůbec, a na druhou stranu navrhovaly například rybník a spoustu bytových domů, a to ještě na cizích pozemcích. Z fakulty bylo sděleno, že se jedná o pracovní polotovar a že si nepřejí jeho zveřejnění.

Komentář HN: Je faktem, že s návrhem na vytvoření „Srdce Hrabové“ přišel  jako první pan starosta Igor Trávníček, a to již v roce 2017. Ale  jeho nápad svěřit architektonické řešení studentům nebyl nejlepší. Především proto, že řešitel musí  také dokonale ovládat problematiku územního plánování a respektovat platný  Územní plán.

A přitom tito specialisté s bohatými zkušenostmi a s  potřebnými znalostmi  existují, a to na Magistrátu města Ostravy v Odboru územního plánování a stavebního řádu.  V dřívějších letech o podobné studie požádaly městské obvody  Krásné Pole, Plesná a Lhotka a bylo jim vyhověno.

Text žádosti o o pořízení územní studie je k dispozici na webových stránkách města Ostravy. Lze  o ní požádat při řešení prostorového uspořádání území včetně dopravní koncepce, technické infrastruktury a  ploch veřejného prostranství. Obvyklým žadatelem bývá  vlastník pozemku.

Nedávno jsem podrobně studoval  územní studie, zpracované pro Hrabovou, na kterých se podílela Ing. arch. Hana Paclová, Ing. arch. Blanka Bittnerová, Ing. Jiří Datinský, Ing.  arch. Petr  Vencelides a Ing. arch. Miroslav Adamčík z výše uvedeného odboru magistrátu.  Myslím, že mají v této oblasti podstatně více zkušeností ve srovnání se studenty VŠB- TU.  Pracují i v době koronaviru a za územní studie, určené městským obvodům  se nemusí platit. Svěřit zpracování studie o budoucím středu Hrabové studentům se mi jeví jako velmi problematické.

8. 9. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma