Navigace: Vladimír Slavík > Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky

 

 Za „Významné krajinné prvky“ se považují hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Ty nejhodnotnější  z území našeho města  jsou uvedeny v „Seznamu registrovaných VKP ve správním obvodu obce Ostravy.“

Celkem je jich v tomto seznamu  zapsáno 141. Nejvíce v Polance n. Odrou (14), v Porubě ( 13), a v Bartovicích (11).  Nejméně v Hrušově (1), v Krásném Poli (1), v Muglinově (1), v Hrabůvce (1) a v Heřmanicích (1).

 V Hrabové jich máme  pět.  Je to  VKP  č. 8  „Tramvajová trať Hrabová-Nová Bělá“,  VKP č. 29 „Hřbitov u kostela sv. Kateřiny“,  VKP č. 30 „Hřbitov na ulici Bažanově“, VKP č. 36 „Na rybnících“ (louky, rozptylená  zeleň) a VKP č. 125 „Hrabovský mokřad“ (porost dřevin, mokřad).

Významné místo z celoměstského hlediska zaujímá VKP „Na rybnících“. V oficiální dokumentaci  VKP  je o něm napsáno toto: 

„Od severu k jihu je dlouhý více jak dva kilometry. Jedná se převážně o zemědělsky využívané pozemky na plochách původních rybníků. V místech dřívějších rybničních hrází jsou členěny polními cestami lemovanými vzrostlými dřevinami. Územím protéká několik drobných vodních toků s břehovými porosty a navazujícími menšími mokřady. Historie původní rybniční soustavy sahá až do 16. století a struktura tohoto území odpovídá stavu zachycenému na mapách z druhé poloviny 18. století.“

Pokud jde o VKP č. 125 „Hrabovský mokřad“,  jedná se o poměrně malou  plochu, nacházející se mezi cestou, nazývanou „tankodrom“ a potokem Ščučí.  V bažinatém terénu s vysokou trávou  se nachází drobní živočichové, potrava pro místní  čápy a volavky.

V minulých dnech jsem měl  debatu s jedním  zastupitelem, který se domníval, že mezi VKP patří i vodní nádrže Pilíky. Není to pravda. Tato část Hrabové byla od roku 1966 „úředně“ součástí úpravny uhlí Dolu Paskov a vodní nádrže sloužily jako čistička odpadních vod. Čistila se zde technologická voda z úpravny uhlí a odpadní voda ze sociálních zařízení  Dolu Paskov, z bytových domů OKD, z areálu Green Gas a z dalších objektů ze severního konce Paskova. Stále se zde "čistí" odpadní voda z paskovského  sídliště a z několika dalších areálů.

 Vodní nádrže Pilíky nesplňovaly základní předpoklady pro zařazení do seznamu významných krajinných prvků.

O tom že Pilíky jsou významným krajinným prvkem, byl  přesvědčen i  současný šéfredaktor Hrabovských listů Ing. Dvořák. V době, kdy byl předsedou komise pro výstavbu, dopravu a ekologie, napsal:  „Komise podporuje zachování  vodních nádrží Pilík 4,5 jakožto významného krajinného  prvku“.  Je to bod 2 zápisu z této komise ze dne 17. 7. 2017.

Významným krajinným prvkem není ani Lesní cesta, vedoucí od nádrže č. 5 k mostku přes Ščučí. To zase tvrdí současná paní místostarostka. Tato cesta není ničím výjimečná, a  navíc, obzvlášť po dešti, je  téměř neschůdná a nesjízdná. I proto nemůže být významným krajinným prvkem.

 Proč  se o těchto záležitostech zmiňuji? Protože  podle lidového přísloví  „ďábel se ukrývá v maličkostech.“ . Jinak řečeno, kdo nezvládá maličkosti, není schopen řešit ani složitější problémy.

11. 4.  4. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma