Navigace: Vladimír Slavík > Vzpomínka na mediální komisi

Vzpomínka na mediální komisi

 

Vznikla v březnu 2016 jako poradní orgán rady MOb Hrabová.  Předsedou byl  J. Šumbera,  členové M. Slíva, A. Strnišťová, P. Novák,  M. Houžvička, P. Žižka a R. Orkáč.  Komise řešila nejen problematiku Hrabovských listů, ale i další záležitosti.

Při pročítání zápisů  (jsou stále na stránkách Hrabova.info)  se mi jeví  některé tehdejší nápady aktuální i dnes.  Třeba  nápad na zřízení  tématické lavičky před místní školou s připomenutím místních významných osobností.  Nebo vydání informační brožurky o Hrabové. Podnětný byl i nápad na  každoroční soutěž  občanů o „Zlatý truhlík“. Tato  soutěž měla přispět ke zkrášlení obce.  

Mediální komise neměla dlouhé trvání. Její činnost  skončila po volbách v říjnu 2018. Nově vzniklá rada MOb (Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Skalský, Orkáč)  již nepovažovala mediální komisi za potřebnou.

Považuji to za velikou chybu.  Současná generace nedoceňuje význam existence  kvalitní veřejné správy. Nikdo se nesnaží lidem vysvětlit  její nezbytnost. Mohla by v tom účinně pomoci i mediální komise.  

Do příštích voleb zbývají ještě dva roky, a to je poměrně dlouho. Ještě je možno vzniklou chybu napravit.  Když není žádoucí mediální komise, tak určitě je nutná  redakční rada Hrabovských listů.

 V současné době se odpovědné osoby vymlouvají na pasivitu a nezájem občanů o věci veřejné. Určitě i v  Hrabové jsou občané, kteří mají předpoklady pro veřejnou činnost a  pouze čekají, že budou osloveni.  Sami se hlásit nebudou, mohli by být  označeni za kariéristy, kteří se „tlačí“ do veřejných funkcí.

Především je nezbytné obnovit vydávání Hrabovských listů. Obzvlášť v této době, kdy koronavirus utlumil mnoho dřívějších aktivit. Některé komise (kulturní, pro občanské záležitosti, pro děti a mládež) musely zcela přerušit svou činnost. Byly přerušeny dříve běžné společenské styky a lidé jsou uzavřeni ve svých bytech. Zvlášť tím trpí senioři. Místní časopis může tento pocit izolace alespoň částečně  odstranit zveřejňováním různých zpráv a informací. Nejlepším řešením by byl přechod na měsíčník.

Pro zlepšení současné situace  v oblasti informatiky by také prospělo vytvoření  obecního facebooku.  Když to mají ve většině obcí, tak proč ne v Hrabové?  Namítají se obavy se zneužití FB k osobním útokům.  Podle mne to jsou pouhé výmluvy. Podstata je  v pohodlnosti představitelů nynější veřejné správy Hrabové. Tam je náš „zakopaný pes“.

29.9.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma