Navigace: Vladimír Slavík > Webové stránky MOb Hrabová (2)

Webové stránky MOb Hrabová (2)

 

Asi před měsícem jsem zveřejnil v Hrabovských novinách článek o současné úrovni a také o  určitých „rezervách“  webových stránek MOb Hrabová. Zdůraznil jsem, že po delším vývoji jsou nyní naše webové stránky „jedničkou“ mezi městskými obvody Ostravy. Ale mohly by být jedničkou z hvězdičkou.

 V tomto článku jsem proto  navrhl, aby se ještě uvažovalo o doplnění těchto stánek všemi  výtisky Hrabovských listů od roku 1992, o zveřejnění pracovních náplní starosty, místostarosty a tajemníka a o uvedení kontaktů prostřednictvím e-mailu nebo telefonu na všechny zastupitelé, případně na předsedy výborů a komisí. V závěru tohoto článku jsem doporučil opatřit webové stránky  „statistikou návštěvnosti“.To by byl velmi konkrétní ukazatel  „kvality“ těchto stránek.

Neuniklo mi, že snahy o zlepšení webových stránek má také naše mediální komise. Ale, bohužel, tyto snahy se týkají ne obsahové stránky, ale pouze vnějšího vzhledu a dalších nepodstatných  záležitostí.

Velmi vnímám různé trendy současné mladší  generace včetně toho, že často vítězí forma nad obsahem. Tedy možná i pouhá  grafika webových stránek rozhoduje o tom, zda mladý občan si přečte (nebo nepřečte) různá sdělení, zde zveřejňována. Ale platí to skutečně pro všechny kategorie občanů?  

K napsání tohoto článku mě přimělo usnesení č. R/86 MOb Hrabová ze dne 14.2.2018:

Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování návrhu nových webových stránek s dodavatelem web ateliér Martin Gottstein za cenu 45 800 Kč bez DPH.

Tedy žádné zamyšlení Rady nad obsahem, žádná snaha o zlepšení  informačních schopností a informační „kapacity“, ale pouhá  snaha o zlepšení vnějšího vzhledu  našich webových stránek.

Dovolím si zde jednu  poznámku. Podle mých znalostí problematiky tvorby webových stránek by tyto požadavky dokonale naplnil (pokud by byl osloven) i místní občan Milan Slíva. Soudím tak podle jeho podílu na výtvarné úrovni Hrabovských listů i na jeho dalších různých aktivitách.  A bylo by to pravděpodobně „gratis“.

Nakonec  ještě jeden návrh na využití našich webových stránek.

 Proč se tohoto informačního prostředku  nevyužívá  také  při zjišťování  názorů občanů na různé místní záležitosti? Třeba na potřebnost a účinnost místního rozhlasu, na kvalitu péče o veřejnou zeleň, na kvalitu zimní údržby místních komunikací a chodníků a v neposlední řadě na návrh  pana tajemníka  zveřejněný v HL č.2 /2017 na zřízení informační místnosti, podatelny a pokladny v přízemí naší radnice.

 Některé obce i tímto způsobem zjišťují názory občanů a dokonce k nim i přihlížejí. V případě zájmu mohu příslušné zodpovědné osobě za naše webové stránky dodat několik příkladů z blízkého i širšího okolí.

25.2.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma