Navigace: Vladimír Slavík > Webové stránky MOb Hrabová (3)

Webové stránky MOb Hrabová (3)

 

Dlouho jsem váhal, zdali má smysl reagovat na komentář občana R. Orkáče, který jsem si přečetl včera na webu Hrabova.info pod názvem Proč potřebujeme nové webové stránky. Občan R.O. zde zveřejnil své názory  na můj poslední článek v Hrabovských novinách. Nakonec jsem si řekl, že ano.

V prvé větě R.O. projevil podivení nad tím, že občan  V.S ( údajně s velmi omezenými zkušenostmi v oblasti webových stránek)  si vůbec dovoluje „kritizovat rozhodnutí a postupy ostatních, kteří ty zkušenosti mají“. Míní tím asi především sebe.

Odpověď:  Občan R.O. je možná odborníkem v oblasti počítačových technologií, ale příliš se nevyzná v  komunální legislativě. Opakovaně opakuji, že mé iniciativy mají pevný základ v § 16 zákona o obcích. Je v něm napsáno, že občan obce má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Tohoto svého práva občana obce budu využívat i nadále, a doporučuji takto postupovat i všem ostatním občanům Hrabové. Tedy mimo jiné se  vyjadřovat i k obsahu a formě  webových stránek obce. Vždyť to jsou stránky všech občanů a ne R.Orkáče. 

Něco z historie... Zde R.O.  popisuje  historii „domény“ ostrava-hrabova a další „technikálie“, které asi vůbec, ale vůbec normálního občana  Hrabové  nezajímají.  Nebo snad ano?

Zpět k článku pana Slavíka. Občan R.O. v této části své repliky mě udivil tvrzením (zkráceně) „že někteří  občané již několik let křičí, že pracovat v systému Vismo je k pláči“. Na důkaz tohoto tvrzení se R.O. ptá, zdali jsem se někdy pokoušel něco zveřejnit na webových stránkách obce.

Odpověď: A tady je hlavní problém. Pan R.O. nedělá rozdíl mezi webovými stránkami obce a weby soukromými. Pro mne je web MOb úředním dokumentem, kde nemůže zveřejňovat své soukromé názory kdokoliv. Pan R. O. to vidí jinak a má na tento svůj názor právo. Doufám, že příslušné orgány obce (rada) mají názor jiný. Mimochodem: zajímá někoho z občanů Hrabové, co to je systém Vismo? Pokud jde o mě, tak ani náhodou. A také proč? 

Pak zde R.O. zdůvodňuje, proč nelze na webových stránkách Hrabové zveřejnit všechny výtisky Hrabovských listů. Zde mám následující otázku: proč to jde v mnoha jiných městských obvodech? Konkrétně v Martinově od r. 1999, v  Ostravě-jih od r. 2004 atd.

Dále se R.O. vyjadřuje záporně  k mému námětu na zveřejnění  e-mailových adres  všech představitelů  naší  samosprávy. Opět konkrétní otázka: proč to jde u řady městských obvodů (viz Vítkovice, Nová Ves, Mariánské Hory a další) a v Hrabové ne? V uvedených obvodech jsou na místních  webových stránkách dokonce i fotografie zastupitelů.

Statistika návštěvnosti webových stránek obce: Zde nemám úplnou jistotu, že existuje systém naprosto přesné statistiky návštěvnosti, ale možná, že ano. V tomto případě by tento údaj mohl být důležitým údajem pro správce webových stránek, vypovídajícím i o kvalitě jeho práce. Tedy čím více čtenářů, tím větší radost z dobře vykonané práce. 

Informační schopnosti webových stránek obce: Za určitý nedostatek současných webových stránek považuji absenci pracovních náplní všech  orgánů ÚMOb. Podle zákona o obcích to jsou starosta, místostarosta, tajemník a úředníci. Zatímco povinnosti úředníků jsou zpracovány velmi podrobně, chybí  totéž u ostatních pracovníků úřadu. Tedy buď u všech, nebo u nikoho.  

Pro nedostatek místa již se nemohu vyjádřit k poslednímu problému, zmiňovanému v replice R.O., a to k využívání webových stránek při zjišťování názorů občanů na různé aktuální záležitosti. Příkladně na  kvalitu  webových stránek obce.  Ale o tom snad někdy příště.

Závěr: opět musím zdůraznit, že současné  webové stránky MOb Hrabová jsou jedničkou mezi ostravskými  městskými obvody. Má na tom určitou zásluhu i občan R.O.

 Ale proč bychom neměli být jedničkou s hvězdičkou? Co nám v tom brání?

 Je zde ale jeden vážný problém: Webové stránky mají přinášet kvalitní informace všem občanům Hrabové. Je však po těchto informacích poptávka? Odpověď na tuto otázku není snadná.

27.2.2018   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma