Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Cyklostezka přes Pilíky

Z archivu HN: Cyklostezka přes Pilíky

 

Dne 23. června 2016 byl v Hrabovských novinách otištěn tento článek:

V minulých dnech zveřejnil předseda komise VDE Jan Dvořák na webu Hrabova.info zajímavý článek, kde se mimo jiné popisuje reálná možnost, jak  zpřístupnit  oblast Pilíků široké veřejnosti, a to vybudováním cyklostezky, vedoucí od Paskovské ulice až po ulici Místeckou. Odtud pak přes Mitrovice je možný pohyb jak cyklistů, tak pěších turistů směrem do největšího městského obvodu – Ostrava Jihu.

Konkrétní trasu této cyklostezky navrhl člen komise Stanislav Holiš, a to využitím původní hráze dřívějších rybníků. Mohla by tak vzniknout bez větších nákladů „komfortní turistická trasa pro pěší procházky i cyklistické výlety,“ jak to výstižně napsal Honza Dvořák ve svém článku v Hrabova.info. Já k tomu dodávám, že v případě uskutečnění tohoto návrhu by se také podstatně zvýšil význam nedávno postavené lávky přes Ostravici, do které Hrabová společně s Vratimovem a městem Ostravou investovali 12 mil. Kč.

Na místě je otázka: jak tuto cyklostezku dovést do realizace? Komise výstavby, dopravy a ekologie uložila příslušné úřednici Mob projednat tento záměr se současným vlastníkem bývalé hráze, tedy s OKD.

 Mám k tomuto postupu následující výhradu:  Příslušná úřednice MOb Hrabová zvedne telefon a zeptá se úředníka na stejné služební úrovni, co o tom soudí. Pravděpodobně se dozví, že to není možné z těch a oněch důvodů. Úřednice MOb Hrabová to sdělí tajemníkovi a ten starostovi a tím tato záležitost je vyřízena, protože to nejde!

Nadějnější by bylo řešit tuto záležitost při osobním setkání starosty (nebo místostarosty) s vedoucím představitelem stále fungujícího uhelného prádla OKD Paskov, pod jehož pravomoc uvedená oblast patří. Na jedné straně představitelé samosprávy, na straně druhé představitel firmy, které určitě záleží na dobrých vztazích s Hrabovou.  Výsledky jednání mají mnohem větší naději na úspěch ve srovnání s jednáním Faicová – referent OKD.

Je zde ale velké ALE: má vedení obce, tj. starosta a místostarosta skutečný zájem na této záležitosti?  Mám o tom velké pochyby.  Kdyby ano, pak především současný místostarosta by se o to již dávno pokusil. Obávám se proto, že celá záležitost skončí hlášením paní Faicové panu tajemníkovi, že to není možné, protože OKD s tím nesouhlasí.  A tak cyklostezka přes Pilíky si musí na svou realizaci ještě několik let počkat.

Aktuální komentář HN: Starostou v červnu 2016 byl pan Igor Trávníček, místostarostou pan Ing.  Bohumil Rundt. Nejsou žádné zprávy o jejich jednání s tehdejším vlastníkem areálu Pilíky ve věci této cyklostezky ani v roce 2016 ani v dalších letech. Teprve nynější starosta  Milan Slíva jedná  s vedením ostravské odbočky státního podniku Diamo o této cyklostezce a o dalších záležitostech, konkrétně o napojení Pilíků na Lesní potok.  Jednání se zúčastňuje i člen komise VDE Ing. Skalský, který mne v tyto dny informoval, že již existuje řešení, jak uspokojit požadavky MOb Hrabová v této oblasti. Předpokládám, že v těchto požadavcích je i uvedená cyklostezka.

Neděle, 31. března 2024       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma