Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Cyklostezky v Hrabové

Z archivu HN: Cyklostezky v Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Rozvoj cyklistické dopravy je nevídaný.  Důvodů je několik:  1) Bohatá nabídka technicky dokonalých jízdních kol, různých typů koloběžek, kolečkových bruslí a dokonce i kolečkových lyží.  2) Jízda na kole (koloběžce)  prospívá lidskému tělu  a nahrazuje drahá  fitcentra.  3) Přeplněnost silnic auty.  4) Nedostatek parkovišť  ve městech.  5) Růst cen pohonných hmot.

 Pro cyklistiku jsou však nezbytné cyklostezky s odpovídajícím povrchem.  Musí  být hladký a bezprašný. Hladký proto, že některá vozidla mají malý průměr kol, a kamenivo, štěrk, drcená struska a podobné povrchy jsou pro ně nevhodné.  Bezprašný proto, protože jezdec není  proti prachu nijak chráněn.

Jak jsme na tom v Hrabové?  Velmi používanou  cyklostezkou je trasa  Šídlovec – Statek – pravý břeh Ostravice.  Ulice Domovská a Poplužní je v pořádku, horší to je s ulicí  K Pilíkům a také s trasou  od Statku k lávce přes Ostravici.

Ve výborném stavu je nová cyklostezka kolem Prodloužené Mostní.  Umožňuje napojení jak na  cyklostezku Ostrava – Beskydy, tak na novou cyklostezku kolem ul.  Na Rovince v Průmyslové zóně. Sportovním i estetickým zážitkem je  jízda po cyklostezce  od konce ul.  Bělské  do Mitrovic.

Za největší současný problém považuji  ulici K Pilíkům. Od  Poplužní po  Bělskou  je plna výmolů, další pokračování   této trasy  jak k vodním nádržím tak k ul.  Paskovské je pro cyklisty velmi obtížné, jede se „slalomem“ mezi výtluky a kalužemi.   Také struskový povrch protipovodňové hráze od Statku k lávce přes Ostravici  není pro cyklisty ideální.

Zajímalo mne, jaká je momentální koncepce  a hlavně výhled dalšího rozšiřování sítě cyklostezek v rámci města Ostravy.  Má  to v současné době „na starosti“ Ing. Josef Luža, odborný pracovník Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA!!!). Na mé otázky a připomínky mi odpověděl takto (zkráceně):

Tento rok připravujeme Koncepci rozvoje cyklistické dopravy, jejíž rozpracovanou část představujeme i zástupcům obvodů a odborům magistrátu. Jedna z kapitol se týká také povrchů. Obecně pro stezky pro chodce a cyklisty (s odděleným provozem) navrhujeme červenou betonovou dlažbu bez fazet s délkou strany kostky minimálně  20 cm ve směru jízdy. Případně bude alternativně možný i asfaltový povrch, pokud nebude hrozit, že se v krátké době bude překopávat kvůli např. inženýrským sítím. Koncepce je materiál, který by neměl zacházet do podrobnosti řešení konkrétních úseků, ale měl by říkat, jak se k úsekům s takovou a takovou charakteristickou má koncepčně přistupovat. Vámi kritizovaný úsek by při pohledu na mapu mohl zapadat do významnější trasy pro propojení Nové Bělé na významnou cyklotrasu podél Ostravice směrem na centrum či do Kunčic nebo mezi Vratimovem a průmyslovou zónou Hrabová. Z tohoto pohledu by si takový úsek asi zasloužil standardní asfaltový povrch. Váš podnět si znamenám do seznamu bodů k řešení a budeme s ním dále jako s jinými podněty pracovat. Samozřejmě neslibuji, že se něco v brzké době změní. Je možné, že opravdu existují objektivní důvody, proč je tam povrch takový jaký a bude potřeba nejdříve vyřešit tyto důvody.

Komentář HN: Hrabová má dva velmi dobré předpoklady pro vybudování kvalitní sítě cyklostezek s vazbou na široké okolí, včetně Beskyd a Poodří. Je to existence Domovské ulice, existence cyklostezky Ostrava – Beskydy a existence cyklostezky Nová Bělá – Polanka nad Odrou. Chybí pouze  dvě „maličkosti“. Úprava  ulice K Pilíkům, a to jak směrem ke Statku tak směrem k vodním nádržím Pilíky, včetně Lesní cesty (p. č. 2544/1). Chybí také  to základní:  větší zájem jak ze strany místní státní správy  tak orgánů samosprávy.

19. 9. 2022    V. S.

Aktuální komentář HN:  Zimní období je vhodná doba na přípravu oprav a modernizace cyklostezek. Konkrétně na stanovení rozsahu prací  a určení technologie oprav a na výběr zhotovitele. Doufejme, že se dočká  opravy a modernizace i páteřní cyklostezka Hrabové Šídlovec  - Statek.  Doufejme,  že bude mít povrchovou vrstvu  z materiálů podle doporučení odborníků. Doufejme, že bude opatřena i odpočinkovými místy. Nejlépe poblíž tabulí na  Naučné stezce Viléma Závady.

10. 1. 2023     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma