Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Další osud budovy školky na ul. V. Huga

Z archivu HN: Další osud budovy školky na ul. V. Huga

 

Vracím se tímto k nedávnému článku v Moravskoslezském deníku, ve kterém informoval pan starosta veřejnost, že „tato školka půjde k zemi, protože sanace se nevyplatí.“ Připadalo mi toto tvrzení jako předčasné. Tato budova byla od roku 1951  „domovem“ pro mnoho zdejších dětí, a to včetně mých.  Objekt školky včetně  vzorně udržované zahrady působí  stále velmi přívětivě a je nedílnou součástí Šídlovce. Je všeobecně známo, že tato budova měla různé problémy, nedoléhala okna, vlnily se podlahy, často se opravovala střecha. Ve sklepě byla a stále je voda.  Při stavebně technickém  průzkumu  provedeném   v roce 2018  firmou Ateliér IDEA byly  v obvodových stěnách zjištěny praskliny a byl navržen způsob sanace budovy za cenu cca 2,6 mil. Kč.  Blíže však nebyly zkoumány příčiny těchto statických poruch a možnost jejich odstranění. Nebyly provedeny sondy v okolí stavby, nebylo provedeno posouzení kvality betonu, použitého pro základy stavby. Tvrzení pana starosty, že „školka půjde k zemi“ se mi jeví pouze na základě tohoto posudku jako nedostatečně technicky i ekonomicky zdůvodněné.

Zaslal  jsem proto v této věci následující  dotaz na majetkový odbor magistrátu města Ostŕavy: „Prosím o informaci v následující záležitosti: V Hrabové se staví nová školka a budova té staré na ulici V. Huga č. 667/20 se má podle prohlášení pana starosty Igora Trávníčka bourat. Důvodem je její údajný špatný technický stav. Zajímalo by mě, jestli majitel této stavby, SMO, se spokojí s tímto tvrzením nebo si zajistí vlastní odborný posudek.“

Odpověď byla následující: „Pokud by městský obvod Hrabová měl zájem o demolici této stavby, požádá statutární město o souhlas s touto demolicí.  Souhlas vydává rada města, a to na základě posouzení všech skutečností k dané věci, tj. zejména zda se jedná o stavbu, kterou není možné využít jiným způsobem pro potřeby města, nebo je její stav skutečně havarijní, je neupotřebitelná a její rekonstrukce nebo oprava je nerentabilní. V současné době městský obvod o souhlas s odstraněním budovy mateřské školy na ulici V. Huga nepožádal.“

Na základě těchto skutečností  je možná  informace  v Moravskoslezském deníku jako předčasná. Co když Město Ostrava nebude s demolicí této budovy souhlasit?

17. 4. 2021      V. S.

 Aktuální komentář HN: Po zveřejnění zprávy  firmy MARPO  o stavu této budovy nikdo nepochybuje o tom, že „školka půjde k zemi.“ Co ale vznikne na jejím místě? Jak skloubit budoucí zástavbu tohoto místa s perspektivním  „Srdcem Hrabové“?

29. 4. 2022      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem