Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Dělba práce mezi zastupiteli

Z archivu HN: Dělba práce mezi zastupiteli

V každé dobře fungující organizaci se uplatňuje při  její řízení dělba práce.  Organizační řády jsou detailně promyšleny a zaručují efektivní spolupráci všech členů řídícího kolektivu. Speciálním druhem organizace  je i samospráva obce  a její orgány.  Ve velkých městech je dělba práce mezi zastupiteli nezbytná.  Dokazují to příslušná organizační schemata  a popisy práce jednotlivých radních. Jiné je to s dělbou práce  v případě městských obvodů typu Hrabové. Struktura zastupitelstva je všude stejná, mají 15 členů a rady, tvořené pěti radními. Na plný úvazek pracuje pouze starosta. Za  určitý způsob dělby práce lze označit možnost zřizovat komise. V těchto se někteří zastupitelé zabývají speciálními činnostmi a problémy. Běžné jsou komise pro výstavbu, ekologii, dopravu, kulturu, pro sociální záležitosti, pro děti a mládež. Vyskytují se i komise letopisecké a povodňové. V Hrabové je těchto komisí  8, v  Nové Bělé 7, ve Staré Bělé 5, v Polance pouze jedna. Zcela bez komisí je  5 obvodů. Nejvíce práce  mají rady. Oficiální specializace a zodpovědnost jednotlivých členů neexistuje, možná že neformálně ano, ale veřejnost o tom není informována. Většina práce  leží na bedrech starosty. Příčina tohoto stavu je pravděpodobně v platové oblasti. Zatímco starosta to má jako své zaměstnání, ostatní radní mají za svou funkci výrazně menší odměnu, a to podle současných předpisů 2 117 Kč měsíčně. Poměrně dobře je odměňován pouze místostarosta. Lze si představit i  následující  organizační systém v činnosti rady s uplatnění dělby práce:

Starosta: Mimo povinností dle zákona o obcích ještě sledování činnosti komisí a organizování  besed s občany.

Místostarosta:  Mimo povinností podle zákona o obcích ještě veřejné zakázky, investice, územní plán, péče o infrastrukturu obce.

Radní  A: Finance, rozpočty a závěrečné účty, spolupráce s finančním a kontrolním výborem.

Radní  B: Životní prostředí, styk se společenskými a jinými organizacemi,  školství, kulturu, estetizaci obce.

Radní  C: Bezpečnost, komunální a bytové záležitosti, sociální služby.

Proč je tento plán v současné době  nereálný? Pomineme-li  nutnost kvalifikačních předpokladů, je zde  problém příměřeného odměňování a také skutečnost, že tento organizační systém by zřejmě vyžadoval, aby jednotliví radní měli k dispozici prostor s počítačem (kancelář), kde by mohli uložit nezbytnou dokumentaci a jednat s občany. Nikdo nemůže po radních požadovat, aby vykonávali svou funkci ve svém bytě.  Na druhé straně by se asi tímto způsobem výrazně zlepšila celková výkonnost a kvalita práce rady, a to ve prospěch celé obce.

Uvedu příklad: Již mnoho let usiluji, aby se opravila místní komunikace, vedoucí kolem Pilíků od Paskovské ulice po ulici Místeckou. Marně. Dosavadní jednání s představiteli státní správy byly bezvýsledné, rovněž tak jednání se členy příslušné komise.  V případě „dělby práce“ by pravděpodobně tento problém vůbec nevznikl, protože radní, zodpovědný za stav  místních komunikací, by již dávno konal, a to i bez mých urgencí.  Zcela určitě alespoň v úseku, který je ve vlastnictví obce.

23. 5. 2017     V.S.

Aktuální komentář HN:  Stav cesty, vedoucí od Pilíků k Místecké ulici  je stejný jako v roce 2017. Nepomohla ani dělba práce mezi radními. Obávám se, že radní Dolejška, „garant“ za dopravu, ani neví, o čem je řeč.

10. 4. 2022       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma