Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Evropsky významná lokalita Pilíky

Z archivu HN: Evropsky významná lokalita Pilíky

 

Dne 5. 5. 2016 jsem zaslal redakci časopisu „Ostravská radnice“  do rubriky „Vy se ptáte, radnice odpovídá“  následující dopis: „Na jižním okraji Ostravy v Hrabové jsou vodní nádrže Pilíky, vyhlášené nedávno jako Evropsky významná lokalita. Vede k nim lesní cesta od Místecké ulice, která je však plná děr a výmolů, takže neschůdná. Tato komunikace parc. č. 2544/1 je ve vlastnictví města Ostravy, nyní  ve správě MOb Hrabová. Přes mé několikeré  upozornění na její špatný stav se nic neděje. Asi by pomohl zásah vlastníka, tento areál by si zasloužil lepší přístup“.

Po dvou urgencích na můj dopis jsem z majetkového odboru magistrátu města Ostravy obdržel  19. 9. 2016 odpověď paní inženýrky Heleny Bystřické, ze které vyjímám následující podstatné informace: „Ve  čtvrtek  15. 9. 2016 jsme si v rámci místního šetření  tuto komunikaci projeli. Máte úplnou pravdu, je v havarijním stavu, je s podivem, že se tam doposud nestala žádná škoda nebo úraz. Komunikace byla vybudována zřejmě v souvislosti se stavbou odkalovacích nádrží, které už z velké části ztratily svůj původní význam. Dolní dvě nádrže jsou už začleněny do krajiny a přístup k nim od ul. Místecké by byl hezkou procházkou. Vzhledem k tomu, že cyklotrasa z Hrabové do Nové Bělé je provozována po ul. Bělské, bylo by možné upravit, srovnat a zpevnit část komunikace od Místecké pouze pro pěší, samozřejmě po projednání ve vedení městského obvodu.  Jak jsme si ověřili, jedná se o účelovou komunikaci umístěnou na pozemcích několika vlastníků. Část komunikace od ul. Místecké kolem obou dolních nádrží je na pozemku parc. č. 2544/1 (vlastník SMO), ale zasahuje na pozemek  parc. č. 472, který je ve vlastnictví paní Paličkové. Dále je umístěna na pozemku parc. č. 2545, vlastníkem je OKD, a je možné, že prochází i pozemkem, který je ve vlastnictví paní Zdráhalové. Větší  investice na opravu této účelové komunikace, která už neplní svou původní funkci, nejsou zdůvodnitelné“.

Tolik stanovisko Města Ostravy k nejvhodnější cestě k Evropsky významné lokalitě Pilíky. Dále  paní inženýrka Bystřická sdělila, že záležitost byla projednána i se správcem této komunikace -  městským obvodem Hrabová.

Po obdržení této zprávy jsem poděkoval za odpověď  a sdělil  paní inženýrce Bystřické následující:

„Šlo mi o špatný stav lesní cesty ze strany od Mitrovic k Pilíkům, konkrétně o pozemek parc. č. 2544/1 ve vlastnictví SMO. Ostatní záležitosti (cyklotrasa, pozemky p. Paličkové, Zdráhalové a OKD) nebyly předmětem mého dotazu.  Rád bych popravil Vaši větu, že komunikace byla vybudována zřejmě v souvislosti se stavbou odkalovacích nádrží.  Lesní cesta (dnes parc. č. 2544/1)  vznikla ve středověku jako hráz bývalého rybníka Pilíky a sloužila místním občanům k cestě do Mitrovic a mimo jiné i k mitrovické kapličce. Její začátek byl původně v blízkosti Paskovské ulice. Je mi líto, že vlastník této komunikace (SMO) nepokládá udržování jejího dobrého stavu za potřebné“.

23. 9. 2016     V.S.

Aktuální komentář HN: Ing. Faicová podala členům komise pro výstavbu, dopravu a ekologii  na jejich  zasedání 9.3. 2022  informaci, „ že komunikace v majetku MO bude opravena z prostředků ÚMOb ještě v letošním roce.“ Dobrá zpráva pro návštěvníky Pilíků. I když pro špatnou kvalitu vody se zde  již nevyskytuje vzácná hořavka duhová a Evropsky významná lokalita byla zrušena, stále je zde možno se potěšit  pohledem na rozlehlé vodní plochy, podiskutovat s rybáři a  dokonce i uspořádat  rodinný výlet s přespáním ve stanu. Vhodné místo je na západním břehu  nádrže č. 5, asi 300 m od budovy čerpačky.

28. 5. 2022   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma