Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Informace o činnosti výborů a komisí

Z archivu HN: Informace o činnosti výborů a komisí

 

Samosprávné orgány zřizují pro svou činnost komise a výbory. Jejich práva a povinnosti určuje zákon o obcích. Nepochybuji o tom, že tyto orgány se snaží vykonávat svou práci co nejlépe. Ale jak to mají veřejnosti dokázat? Logicky tak, že o své práci budou veřejnost informovat. Jaké k tomu mají prostředky? V podstatě tři: zasedání zastupitelstva, Hrabovské listy a webové stránky obce.

Komise rady máme následující: povodňovou, stavební, bytovou, pro občanské záležitosti, pro děti a mládež, letopiseckou, kulturní a redakční radu.

Výbory zastupitelstva máme dva: finanční a kontrolní.

A jaká je prezentace činnosti? Dlouhodobě nejlépe si vede komise pro děti a mládež pod vedením paní Lysákové-Baluškové. Dodnes visí na webových stránkách Hrabové celoroční program na rok 2014, průběžně je veřejnost informována o činnosti prostřednictvím Hrabovských listů. Pokud rada čas od času hodnotí své komise (doufám, že ano), pak je tato komise jasná jednička. Dokonce se předsedkyně této komise „protlačila“ se svým příspěvkem do posledního čísla Hrabovských listů. Komu čest, tomu čest.

Příjemným překvapením se činnost nové kulturní komise. Členové komise ukázali, že mimo tradičních akcí existuje i mnoho nových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel. A to je tato komise teprve na začátku své existence a sbírá zkušenosti. O činnosti komise byla veřejnost podrobně informována v Hrabovských listech č. 2.

Dále je to s prezentaci činnosti  již horší. Občan se nedozví nic ani z místního časopisu ani z webových stránek. Jedině na zasedání zastupitelstva podává pravidelně  stručnou zprávu o činnosti finanční komise Ing. Rundt. A to je všechno.

Informační vakuum se snaží zaplnit Ing. Orkáč v Hrabova.info. Tam našla svůj prostor komise kulturní a do jisté míry i redakční rada. Je to záslužná iniciativa tohoto „soukromého“ webu, ale nelze hovořit o systémovém a stabilním řešení.

Umím si představit situaci, kdy pan starosta v bodě „Informace o činnosti rady“ stručně zhodnotí činnost komisí, pochválí ty úspěšné a pokárá ty, které nic nedělají. Pokud jde o výbory, bylo by žádoucí vkládat pravidelně do programu jednání zastupitelstva bod „Činnost výborů“ s odvoláním na § 119, bod (5) zákona o obcích.

 10. 6. 2015   V.S.

Aktuální komentář HN: Výše uvedené informace o činnosti výborů a komisí byly v Hrabovských novinách zveřejněny před 7 lety. Od té doby se mnohé změnilo. Na činnost komisí měl v letech 2020 – 2022 nepříznivý vliv (s výjimkou komise VDE)  covid.   Na webových stránkách obce jsou poslední informace o činnosti komise VDE z 27.4. 2022, komise bytové z 24.11. 2021, z komise Pro děti a mládež z 24.2. 2018, z komise kulturní z 9.5. 2022, z komise zdravotní z 8.11. 2021. Žádné informace nejsou o činnosti komise povodňové a Pro občanské záležitosti.

10. 6. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma