Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Kvalita oprav místních komunikací

Z archivu HN: Kvalita oprav místních komunikací

 

V loňském roce se opravovaly některé místní komunikace a má se v tom pokračovat i letos. Je proto vhodné se tomuto tématu věnovat podrobněji. Rozhodující je kvalita  a cena. Opravená komunikace by měla být bezprašná s vyhovujícím povrchem a s přiměřenou životností. Pokud jde o životnost, tak je zde jeden varující případ. V roce 2017 se opravovala ul. K Pilíkům a následně opět v roce 2020. Na můj dotaz o příčinách tak nízké životnosti paní Králová sdělila, že první oprava byla provedena z obyčejného recyklátu, a ten má nízkou životnost. Prý se tak stalo na přání místních občanů. Jelikož tyto opravy jsou poměrně nákladné, je jistě žádoucí věnovat jim zvýšenou pozornost.

Sledoval jsem  tři opravy a zjistil následující:

 Oprava MK Bělská:  Šlo o opravu některých vadných úseků včetně křižovatky s ul. K Pilíkům o celkové ploše 720 m/2. Oprava byla zadána firmě Jankostav s.r.o. Podle smlouvy o dílo se provedlo frézování původního povrchu, spojovací postřik, položení 60 mm asfaltobetonu ACP 16, opět  spojovací postřik a nakonec položení asfaltobetonu ALO 11 tl. 50 mm. Za opravu bylo vyúčtováno vč. DPH 428 tis. Kč, což je 587 Kč na 1 m/2. Několikrát jsem tento úsek projížděl a prohlížel opravované plochy. Nezjistil jsem žádné závady, velmi pečlivě bylo  provedeno napojení původních a nových částí vozovky. Podle mého hodnocení odvedla firma Jankostav velmi kvalitní práci.

Oprava MK Dubraviova:  Šlo o úsek mezi ul. Poplužní a Prodlouženou Mostní.  Komunikace byla již delší dobu ve velmi špatném stavu. Oprava byla zadána firmě MDS Ostrava s.r.o. Celková plocha opravované  komunikace byla 2 100 m/2.  V souladu se smlouvou o dílo se očistil a upravil povrch, na něm se  vytvořila  12 cm  vrstva z makadamu  (kamenivo fr. 16/32 a 32/64) a vše prolilo asfaltovou emulzí. Makadamová vrstva měla být uzavřena dvojitým asfaltovým nátěrem. Novou vozovkou jsem byl zklamán. Vizuálně jsem zjistil, že asfaltovým postřikem byla opatřena pouze plocha pod novou vrstvou z drceného kameniva. Na povrchu vozovky nebyla ještě „uzavírací“ asfaltová vrstva, možná, že byla provedena později.  Cena opravy byla vč. DPH byla 1 706 tis. Kč, což je 702 Kč na 1 m/2.

Oprava křižovatky ul. Poplužní s ul.  K Pilíkům. Šlo o opravu menšího rozsahu, zhotovitelem byla firma Mácha z Vratimova. Podle smlouvy o dílo bylo provedeno odstranění zbytků původní vozovky, srovnání základové plochy, položena  nová vrstvy asfaltobetonu o tl. 10 cm, provedeno  napojení nové vozovky na původní a zalití spár. Opravu hodnotím jako velmi kvalitní, nová kompaktní vrstva byla pečlivě napojena na původní vozovku. Cena opravy byla 156 tis. Kč, což je 1006 Kč na 1 m/2.

Závěr: Nezjistil jsem, kdo, a podle jakých kritérií určuje technologii těchto oprav. Každopádně by bylo žádoucí je svěřovat firmám, u které je záruka kvalitní práce. Z uvedených tří bych volil firmu  Jankostav. Ale možná, že existují i další. Při přejímkách těchto oprav by byla přínosná přítomnost pověřeného člena komise VDE. Není to nedůvěra k paní Králové, ale jistota, že práce byly provedeny v souladu se smlouvou o díle. Více očí více vidí.

25. 1. 2022     V.S.

Aktuální komentář HN: Podle plánu oprav MK pro rok 2022 (viz Hrabovské listy č. 7/2021) se má v tomto roce uskutečnit oprava MK K Pilíkům. Počítá se s cenou 2,5 mil. Kč. Bylo by žádoucí tuto místní komunikaci  po celé déĺce opatřit asfaltovým povrchem. Stále více lidí používá jízdní kola, koloběžky a dokonce i kolečkové brusle a kamenivo, pojené kvalitním asfaltem je pro tyto dopravní prostředky ideálním povrchem.

21. 5. 2022      V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma