Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Místní časopisy a volební programy

Z archivu HN: Místní časopisy a volební programy

 

         Před časem jsem diskutoval se současným starostou Mgr. Naďem o tom, zda mají nebo nemají místní časopisy publikovat volební programy místních volebních subjektů. Já jsem tvrdil, že ano, starosta byl proti. Podobnou diskusi jsem později vedl s členem ČSSD Hrabová Ing. Orkáčem. Byl zásadně proti s argumentem, že místní časopisy mají být přísně apolitické. Podívejme  se na uvedená stanoviska poněkud blíže

        Argumentaci starosty rozumím. Je exponentem strany ODS, do časopisu má neomezený přístup, což dokazují časté sloupky „Slovo starosty“. Proč by měl pomáhat ve zviditelnění své politické konkurenci? To by byl špatným politikem.

       Je bez diskuse, že každý místní časopis má určitý vliv na myšlení občanů. Mimo funkci informační má i funkci propagační a agitační. Časopis přichází pravidelně na stůl  do všech rodin a mimo to je k dispozici na webových stránkách obce. Jména, která se zde často objevují, mají téměř jisté, že v nastávajících volbách jejich nositelé budou opět zvoleni.

        Nerozumím však stanovisku pana Orkáče. Proč má být místní časopis nepolitický? Vždyť je to často jediné místo, kde mohou občané posuzovat výhody a nevýhody řešení  problémů, navrhovanými místními politiky různými způsoby.  

        Zastupitelská demokracie, na které je založena naše společnost a samospráva obcí, vděčí za svou životaschopnost konkurencí politických stran a hnutí. Volební subjekt s kvalitnějším volebním programem vyhrává volby a dostane tím příležitost svůj program realizovat.

        Tolik teorie. A teď praktický pohled na věc. Pro občana – voliče je pochopitelně přínosem, když dostane na stůl v místním časopise, přehledně vedle sebe, volební programy všech stran. Může je srovnávat, uvažovat o jejich přednostech nebo nedostatcích, vážit možnosti realizace. Z toho mu nakonec vyjde strana, kterou bude u voleb preferovat. Zvýší to úroveň voleb a tím i možná úroveň práce příštího zastupitelstva? Nepochybně ano. Tak proč bychom tuto možnost zavrhovali? Co tím můžeme pokazit?

       Argument, že to lze  udělat i bez pomocí místního časopisu, má následující slabá místa: volební letáčky přichází v různou dobu, málokdo si je bude uschovávat za účelem porovnávání a podrobného hodnocení. Některé strany si mimo to nemohou dovolit z finančních důvodů ani tyto letáčky, a přitom mohou mít velmi kvalitní volební  program. Časopis lze doma uschovat a čas od času se podívat na pokroky v realizaci volebních slibů.

       A nakonec následující argument:  Místní časopis si platíme ze svých peněz. Proč by měl sloužit pouze zájmům strany, která je momentálně u moci? Měl by sloužit zájmům všech občanů.

       Jak je tento problém řešen v ostatních obcích? Různě. V posledním čísle „Paskovského zpravodaje“ jsou volební programy zveřejněny formou placené reklamy. „Novobělský zpravodaj“ volební programy tradičně nezveřejňuje. Naopak „Starobělský zpravodaj“ volební programy zveřejňuje, a to zdarma. Podobně je tomu v ostatních obvodech. Někde ne, někde za peníze, někde zdarma. Záleží to zcela na způsobu myšlení místních zastupitelů .

27.9. 2014.   V.S.

Aktuální komentář HN: Od zveřejnění uvedeného článku již uběhlo 8 let. Proběhly volby v roce 2018 a za dva dny se budou konat letošní volby. V říjnovém čísle Hrabovských listů v roce 2018 bylo volebním programům věnováno sedm stránek, v září 2022  stránek pět. Nástupce starosty Nadě  (ODS) starosta Trávníček změnil na zveřejňování volebních programů názor, stejně tak i zastupitel Orkáč ( dříve ČSSD, nyní SNK Hrabované). Je to prakticé řešeni a šetří se tím i peníze volebních subjektů za předvolební letáčky.

21. 9. 2022     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma