Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Multifunkční sportovní hala

Z archivu HN: Multifunkční sportovní hala

 

Snažil jsem se najít argumenty proti tomu nápadu. Nevymyslel jsem žádný a stal jsem se jeho příznivcem a propagátorem.  Postavení této haly v Hrabové by vyřešilo současné problémy, které brzdí další rozvoj obce v oblasti kulturních, sportovních a občanských aktivit. Ve srovnání s diskutovaným kulturním domem má univerzální hala tu velkou přednost, že je víceúčelová, což může mít mimo jiné výhody i  příznivý dopad na úhradu provozních nákladů.

Na přednostech multifunkční haly se shodli všichni zastupitelé, kteří byli v této záležitosti osloveni šéfredaktorem Petrem Žižkou, a kteří zveřejnili svůj názor v listopadu 2016  na stránkách Hrabovských listů.

Protože by se jednalo o nejvýznamnější investici v porevolučním období Hrabové, je na místě věnovat potřebný čas všemožným úvahám o kladech a záporech. Nutně to vyžaduje vymyslet způsob, jak do těchto aktivit zapojit velkou skupinu občanů. Optimální se mi jeví besedy, možná mimořádné vydání Hrabovských listů včetně ankety ano – ne, a  návštěvy těchto zařízení v okolí.

Důležité budou i poznatky a zkušenosti těch městských obvodů, kde  toto zařízení již provozují. Na internetu je k dispozici video z městského obvodu Lhotka, kde jsou uvedeny zajímavosti ze stavby této haly z prosince r. 2012.  Provoz měl být zahájen v lednu 2013. Náklady 31 mil. Kč uhradilo město Ostrava, důležité asi bylo, že hala slouží také částečně  potřebám okolních obcí, jmenovitě Hošťálkovicím a Petřkovicím. Provozní náklady jsou v této reportáži odhadovány na 0,8 – 1 mil Kč ročně a optimisticky se předpokládá, že budou uhrazeny z tržeb za používání haly.

Není asi jiná možnost financování, jak z městských peněz. Také myšlenka spojení úsilí okolních městských obvodů s následným společným využíváním je zajímavá.

V každém případě je nutno, aby Hrabová si tuto investici „zasloužila“, aby se patřičně zviditelnila v tom dobrém slova smyslu. Není to snadné, ale je to reálné. Je to v moci jak zastupitelstva tak i občanů a jejich různých aktivit. Kulturních, sportovních, společenských. Nezbytné budou i  různé společenské, kulturní a sportovní  akce v Hrabové, abychom byli  považováni za důvěryhodnou a významnou část Ostravy.

11. 11. 2016      V.S.

Aktuální komentář HN: V roce 2017 se  tato záležitost na zastupitelstvech neřešila, byl konec volebního období. V roce 2018 a 2019  byl zájem zastupitelů soustředěn na stavbu MŠ a přístavbu k ÚMOb  a o sportovní hale se  nejednalo. Opět se o ní začalo jednat až v říjnu 2020, kdy TJ Sokol představil zastupitelům svou vizi sportovní haly v areálu TJ Sokol. Někteří zastupitelé však preferovali postavit sportovní halu u základní školy. Architektonické  řešení této alternativy  bylo zastupitelům představeno v dubnu 2021. Současná samospráva  však nenašla „odvahu“ rozhodnout, co je pro Hrabovou výhodnější, a objednat pro toto řešení technickou dokumentaci. Na ní by se snad v rozpočtu městského obvodu pro rok 2022 peníze našly.

9. 4. 2022           V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma