Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Náklady na Hrabovské listy

Z archivu HN: Náklady na Hrabovské listy

 

O této záležitosti se v Hrabové diskutuje již dlouho. Údajně jsou nyní náklady na jejich přípravu, tisk a distribuci vyšší, jak v době, kdy jejich šéfredaktorem byl pan  Mgr.  Petr Žižka.

Uvedené náklady jsou každoročně zveřejňovány  v „Závěrečném účtu“  MOb Hrabová - viz § 3349.

Údaje za roky 2019, 2020, 2021 jsou následující:

Rok 2019: Celkové náklady byly 409 068 Kč, vyšlo 6 čísel, průměrný  náklad na jedno byl  68 181 Kč.

Rok 2020: Celkové náklady byly 84 313 Kč, vyšlo 5 čísel, průměrný  naklad na jedno  byl 16 863 Kč.

Rok 2021: Celkové náklady byly 543 608 Kč, vyšlo 11 čísel, průměrný náklad na jedno by 49 419 Kč.

Rok 2022: V rozpočtu je částka 569 000 Kč. Pokud vyjde 12 čísel, plánuje se s nákladem na 1 číslo ve výši  47 417.

Pan Ing. Dvořák převzal funkci šéfredaktora  Hrabovských listů v  září 2020 a následně vyšlo do konce roku pod jeho vedením  ještě  5 čísel.  

Taková jsou fakta, která potvrzují  názory některých občanů, že náklady na Hrabovské listy  jsou ve srovnání s dřívějškem nyní  nižší. Dříve cca 68 tis. Kč, nyní  cca 47 tis. Kč na jedno číslo. Rok 2020  byl pro Hrabovské listy nestandardním.  

 Složitější je to s hodnocením obsahové  úrovně Hrabovských listů. Podle mého názoru ve srovnání s okolními  radničními periodiky jsou na tom Hrabovské listy velmi dobře. Za závažný problém považuji neexistenci funkční redakční rady.

Snad se to po podzimních volbách zlepší a Hrabovské listy se stanou  seriózním časopisem v očích všech  obyvatel  Hrabové.

30. 5. 2022    V.S.

Aktuální komentář HN: K napsání  tohoto  komentáře mne přiměla kritická poznámka Adama Hrabovského k tabulce nákladů  na Hrabovské listy,  zveřejněné Ing. Dvořákem na facebooku Ostrava-Hrabová. Panu Hrabovskému vadí, že v ní nejsou údaje za rok 2021. Mohu mu poradit, kde jsou všem občanům k dispozi. Jsou to webové stránky  MOb Hrabová,  Závěrečný účet za rok 2021,  stránka 14,  § 3349. Celkové náklady byly 543 608 Kč, v přepočtu  na jedno číslo to je 49 419 Kč. Překvapilo mne, že kandidát na funci zastupitele nesleduje tyto webové stránk.

13. 9. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma