Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Odlehčovací kanál - ostuda Hrabové

Z archivu HN: Odlehčovací kanál - ostuda Hrabové

 

Mám před sebou v písemné podobě zprávu, vysílanou 1. 3. 2012 v televizním zpravodajství  na stanici  ČT 24:

„Obyvatelé Ostravy - Hrabové si stěžují, že je úřady nechávají na holičkách a nezabývají se potokem Ščučí, který se pravidelně rozvodňuje. Domy na jeho březích tak mají při každé větší vodě zatopené zahrady. Potok Ščučí ohrožuje Hrabovou hned na dvou místech. Rozděluje se totiž do dvou koryt, jedno z nich prochází obcí, druhé umělé míří do Ostravice. Při vysokém stavu vody se cítí ohroženi lidé bydlící u obou koryt. Podklady k projektu na rozšíření koryta jsou přitom již dva roky kompletní a v červnu roku 2010 jsme je zaslali na ministerstvo financí, sdělil Jan Pastrňák se státního podniku DIAMO. Ministerstvo v současné době zahájilo výběrové řízení na projektanta, bude se čekat na projekt a poté bude se možné pustit do samotného rozšíření. Obyvatelé Hrabové se tak dočkají zlepšení nejdříve v roce 2015.“

Píše se rok 2021  a rozšíření kanálu je v nedohlednu. Je s podivem, že tomuto případu je  věnována občany Hrabové tak malá pozornost. Možná je to tím, že již dlouho pořádně nepršelo.

Velice mi na tom vadí nečinnost místní radnice. Neustálé oddalování rekonstrukce odlehčovacího kanálu nikdy nebylo předmětem vážných stížností a urgencí ze strany místní státní správy a samosprávy. Nikdy se o tom nejednalo na zastupitelstvu, nepsalo se o tom v Hrabovských listech. Neposílaly se žádné urgence  na s. p. DIAMO, na KÚ MS kraje, na MMO  a na ministerstvo financí.

Vlastní projekt byl vypracován již v roce 2010, proces EIA proběhl v roce 2013. Byla respektována připomínka MOb Hrabové, aby u nově navrhovaného mostu přes Ščučí bylo počítáno s chodníkem případně s lávkou pro pěší. V dalších letech byl respektován i požadavek na  vybudování nového propustku přes Ščučí  u mitrovické kapličky.

Pak vzniklo několikaleté zdržení při výkupu potřebných pozemků v okolí kanálu. Možná, že se zde očekávala při jednáních s jejich vlastníky větší aktivní pomoc ze strany MOb. Zdlouhavé bylo i územní a vodoprávní řízení v letech 2014 -  2020. Ani zde nebyla ze strany MOb Hrabová účinná snaha tato jednání urychlit.

Z pohledu občana, který bydlí v blízkosti tohoto kanálu, přičítám značný podíl na časových zdrženích i panu starostovi a panu tajemníkovi. Panu Igoru Trávníčkovi proto, že neprojevil o tuto stavbu patřičný zájem. A možnosti k tomu měl!  V letech 2010 - 2014 byl předsedou komise výstavby, dopravy a ekologie, v  letech 2014 – 2016 byl místostarostou a pak do dnešních dnů starostou. Panu tajemníkovi proto, že nevyvinul dostatečný tlak na podřízené úředníky, aby tuto akci pečlivěji sledovali, a pak následně o tom informoval pana starostu a další radní.

Nezdá se mi normální, aby příprava této technicky nepříliš náročné stavby trvala tak dlouho.  

18. 4. 2021      V.S. 

Aktuální komentář HN: Od napsání uvedeného článku uplynul další rok, a stále se nic neděje. Jak je to možné?  Asi tato stavba není pro vedení Hrabové příliš důležitá. Snad nové zastupitelstvo a snad i nový starosta budou v této záležitosti úspěšnější.

14. 5. 2022       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem