Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Oprava místní komunikace "K Pilíkům"

Z archivu HN: Oprava místní komunikace "K Pilíkům"

 

Rada městského obvodu rozhodla na svém zasedání dne 1.7. 2020 o zadání zakázky pro firmu Skanska na opravu MK „K Pilíkům“ za 216 tis. Kč.

Tato komunikace začíná u ulice Poplužní, navazuje na ulici Bělskou, pak pokračuje směrem k Pilíkům a končí nedaleko Statku na  ulici Paskovské. Její celková délka je cca 1 300 m. Silniční těleso je převážně tvořeno  hrázemi  zdejších bývalých rybníků.

Nynější oprava  se  má provést  pokrytím  povrchu této místní komunikace asfaltovou vrstvou.

Přečetl jsem si pozorně v Registru smluv dokumentaci  uvedené  zakázky  abych zjistil, který úsek této MK se bude opravovat.  Pouze úsek mezi Poplužní a Bělskou? Nebo až k farmě Na Rozvodí?  Nepodařilo se mi to zjistit. Ve Smlouvě o dílo není tento důležitý údaj uveden.

Pak je tady ještě jedna problematická záležitost. Tato komunikace se opravovala nedávno! Konkrétně v červnu 2017 a firmě Skanska bylo tehdy zaplaceno 118 tis. Kč.  Šlo také o opravu  pomocí asfaltového recyklátu. To byla tato oprava tak nekvalitní? Bylo by zajímavé si přečíst  protokol o přejímce. Pokud takový vůbec  existuje.

Na tyto  situace pamatuje zákon o obcích. Proto se povinně zřizují kontrolní výbory, které mají mimo jiné své povinnosti  také povinnost kontrolovat  veřejné zakázky.  Bohužel,  náš KV je v tomto směru málo výkonný.

Původně jsem měl v úmyslu adresovat tyto dotazy prostřednictvím pana tajemníka na paní Královou. Ale pak sem se rozhodl pro zveřejnění v Hrabovských novinách. Možná, že tato problematika  bude zajímat a další občany.

23. 7. 2020

Aktuální komentář HN: Výše uvedený  článek z roku 2020 jsem se rozhodl uveřejnit po přečtení usnesení rady č. 91/1882  z 20. dubna 2022. Již potřetí se bude během pěti let  opravovat  místní komunikace „K Pilíkům“! Za opravu  z roku 2017 se zaplatilo 118 tis.  Kč, za opravu z roku 2020 216 tis. Kč. Kdo v Hrabové kontroluje kvalitu těchto oprav? Asi nikdo.  Ani finančnímu, ani kontrolnímu výboru tento stav nevadí.

7. 5. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem