Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Pokračují diskuse kolem stavby nové školky

Z archivu HN: Pokračují diskuse kolem stavby nové školky

 

Urputnost, s jakou se snaží zastupitel Ing. R. Orkáč prokázat, že cena této stavby je příliš vysoká, je obdivuhodná. Ale bohužel, dlouhodobě odvádí pozornost od důležitějších problémů Hrabové. Pokud jde o školku, je třeba vytvořit všechny předpoklady pro to, aby tato stavba byla ukončena v plánovaném termínu, tedy na začátku školního roku v roce 2021. Pak bude dostatek času řešit problematiku vysokých nákladů na stavbu, třeba i soudní cestou. Zdá se mi, že Ing. Orkáč nepochopil podstatu zastupitelského slibu, především slova, „že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů“.

Většina zastupitelů  opakovaně  považuje za důležité nepřerušovat tuto stavbu, a to bez ohledu na vysokou cenu. Preferují přednosti nové školky před eventuální finanční ztrátou.   Ing. Orkáč a další jeho podporovatelé  to vidí jinak. Doporučují  přerušení  stavby s následnou  diskusi se zhotovitelem o ceně. Naivně si představují, že zhotovitel sníží cenu a stavbu v plánovaném termínu dokončí. Pak je tady ještě další moment. Ing. Orkáč obviňuje se všech chyb, které se zde údajně staly, pouze starostu. To se mi jeví jako nespravedlivé. Vždyť o všech závažných  dokumentech rozhodovala rada a zastupitelstvo! A starosta má v těchto orgánech pouze jeden hlas. Co ti ostatní, kteří  ve věci školky na jednání zastupitelstev od roku 2014 také zvedali svou ruku? Konkrétně  Kopitzová, Pospěch, Balušek, Rundt,  Dolejška, Skalský, Slíva a další.

Úsměvné je dnešní  tvrzení Ing. Sochy na FB Hrabová, že základní chyba byla v ukvapeném rozhodnutí zastupitelů změnit místo stavby. Tím prý nastaly problémy s projektem, stavebním povolením a i s nepřiznáním dotace. Zde mi vadí nedostatečná „pokora“ tajemníka před usneseními zastupitelstva. Pro mne je rozhodnutí zastupitelstva „posvátné“ a má vysokou právní hodnotu. Uznávají to i soudy všech stupňů. Pokud se neprokáže zastupitelům „nezákonné jednání“, pak jejich rozhodnutí platí.  V hodnotovém měřítku nejsou peníze vždy na prvém místě.

Závěrem si dovolím následující poznámku.  Dnešní svět je velmi složitý a rychle stoupají nároky na kvalifikaci, a to nejenom ve firmách, ale i při řízení obcí. Mají-li volené orgány vykonávat svou činnost bezchybně, musí mít ve svých řadách i zastupitelé s potřebnou  odbornou kvalifikaci. Především  stavbaře a legislativce. Bohužel, naše zastupitelstvo tyto odborníky postrádá.  Podle mého hlubokého přesvědčení je zde důvod mnoha našich problémů. Čí je to vina? Bezpochyby lídrů místních politických stran a hnutí. Ti zodpovídají za výběr kandidátů na volební listiny.  A následně i voličů.

25.6.2020     V.S.

Aktuální komentář HN: K tomuto komentáři mne přiměla diskuse na zasedání zastupitelstva 15. června 2022  o dalším využití objektu bývalé školky na Příborské ulici.  Zastupitelé řešili pouze možnost přestavby na byty. Ale možná, že existují i další alternativy.  Odborníky v této oblasti jsou realitní makléři. Proč nebylo využito jejich služeb? Nemíním tím prodej, ale poradenství.

17. 6. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma