Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: První krok k vytvoření "Srdce Hrabové"

Z archivu HN: První krok k vytvoření "Srdce Hrabové"

 

Na zastupitelstvu MOb Hrabová dne 16.12.2019 bylo usneseno odkoupit RD č. 91 a okolní pozemky od nynějších majitelů s tím, že se využijí pro budoucí potřeby obce.  Tyto nemovitosti mohou být významné při postupném vytváření budoucího „Srdce Hrabové“. Propojují Paskovskou ulici s prostorem kolem radnice, se zdejším parkem a s budoucí školkou. 

Snad každý zdejší občan se setkal s majitelkou domku č. p. 91. Byla to sympatická paní slovenského původu, která se mnoho let starala o tento domek a zahradu. Ale čas je neúprosný. Je dobře, že tento majetek  je nyní v rukou obce.

Vracím se k výše uvedenému usnesení zastupitelstva. Město Ostrava vyhovělo našemu požadavku, a nyní jsme správci RD č. 91 a okolních zahrad o celkové ploše této nemovitosti 1 121  m/2. Neumím si tu rychlost vysvětlit. Bez usnesení rady města Ostravy, bez usnesení  zastupitelstva města Ostravy se tento domek a zahrada ocitly ve správě Hrabové. Tak to je zapsáno v katastru nemovitostí.

Pane starosto, nevím jak jsi to dokázal, ale je to čin, za který ti Hrabová velmi děkuje.

Jak s tímto majetkem naložíme? Je zde starší RD a okolní pozemky. Na rozhodování o dalším využití  této nemovitosti by se měli podílet všichni občané Hrabové.  Nevím, jak to zařídit, když v současné době nevychází místní časopis. Jedinou možností jsou místní sociální sítě. Údajně je na internet zapojeno 80 % občanů. Ti přemýšlivější  této možnosti využijí, ti  méně přemýšliví se budou muset přizpůsobit názorům těch chytřejších. Zaznamenal jsem  návrh na využití tohoto domku jako místní muzeum. Že by se zde soustředily sbírky různých předmětů denní potřeby, které používali naši předci. Nebo i nářadí zdejších zemědělců. Jde jistě o zajímavý nápad, ale nejsem si zcela jist jeho aktuálností  a užitečností. 

Jakým potřebám poslouží  tyto pozemky v budoucnosti?  Nejbližší stavební záměry jsou jasné. Je to nová školka, prostor pro kulturu, sportovní hala.

Získanou nemovitost bude především nutné zabezpečit proti znehodnocení. Možná, že se zde v budoucnu postaví nové zdravotní středisko, klubovny pro místní spolky, kavárna s cukrárnou a kdoví co ještě, podle přání mladé generace občanů Hrabové. 

 Nebylo by na škodu zahájit diskusi o celkovém vzhledu budoucího středu obce.Pokud má vůbec  někdo o tuto diskusi zájem .Obávám se, že tyto  "starosti" většinu občanů příliš nezajímají. 

4.3.2020       V.S

Aktuální komentář HN. Pane starosto, proč všechno v Hrabové trvá tak strašně dlouho? Teprve nyní, dva roky po zakoupení tohoto domku, rada rozhodla o zadání projektové dokumentace na jeho rekonstrukci. V Hrabovských listech píšete, že domek má špatnou střechu a vlhké základy, Proč se to neřešilo již v roce 2020? Ty dva roky nečinnosti technickému a stavebnímu stavu tohoto domku nepřidaly. Nejhorší je  houba dřevomorka.

6. 5. 2022      V.S. 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem