Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Stav místních komunikací na jižním konci Hrabové

Z archivu HN: Stav místních komunikací na jižním konci Hrabové

 

Tento článek jsem napsal proto, protože  někteří občané Hrabové ( a  možná  i někteří zastupitelé)  asi nikdy nenavštívili jižní konec naší obce. Tak jim zdejší problémy přiblížím alespoň tímto způsobem.

 Začátek vycházky bude na ulici Bělská. Na konci této ulice se vydáme doleva.  Pokračujeme po hrázi bývalých rybníků a procházíme areálem Jezdeckého klubu Na Rozvodí.  Tato cesta (parc. č. 2566 ve vlastnictví SMO) je celkem v dobrém stavu.

Přejdeme mostek přes odlehčovací kanál Ščučí a dostaneme se na křižovatku. Doleva vede cesta k restauraci Ve Dvoře, doprava můžeme pokračovat k Pilíkům.

 Ale zde je velký problém. Tato cesta  (parc. č. 487/1) v délce 350 m je bez gumových holínek neschůdná. Kaluže mají hloubku až 20 cm. Náhodný turista, neznalý místních podmínek, se oprávněně diví, jak je to možné. Vždyť  je to oficiální místní komunikace, nesoucí název „K Pilíkům“!

Po překonání  tohoto „tankodromu“ se dostaneme na hráz vodních nádrží Pilík 4, 5. Zde je terén poněkud schůdnější ( parc. č. 2545 ve vlastnictví OKD). Pak tato cesta  pokračuje po lesní cestě v délce cca 250 m k mostku přes Ščučí v blízkosti Mitrovické kapličky. Tato lesní cesta (parc. č. 2544/1) je ve správě MOb Hrabová a její stav je havarijní. Stejně jako mostek přes Ščučí.

Uvedený stav těchto komunikací asi v současné době  nikomu nevadí.  Hrabová má nyní jiné priority. Ale není to normální.

 Na potřebných  investicích v oblasti Pilíků se měly podílet OKD, což se nestalo. A to v důsledku pasivity a nedostatečné kompetentnosti samosprávných orgánů Hrabové. Míním tím jejich nedostatečnou aktivitu v průběhu nedávno ukončeného procesu EIA, který měl nápomoci při odstraňování negativních důsledků, způsobených provozem dolu Paskov, přesněji úpravnou uhlí.

Dříve nebo později se  problematika Pilíků bude řešit. A možná se při této příležitosti  připomene i neschopnost a pasivita představitelů  místní samosprávy z období let 2014 – 2018 ve věci Pilíků.

31. 1. 2019   V.S.

Aktuální komentář HN: V minulých dnech ukončil s. p. Diamo opravu cesty k Pilíkům s východní strany. Použitý materiál (hrubé kamenivo) nevadí autům rybářů, ale je  problémem pro cyklisty a koloběžkáře. Prozatím si nikdo z návštěvníků tohoto areálu na způsob provedené opravy nestěžoval, takže je asi vše v nejlepším pořádku. Pokud jde o vodní nádrže, se souhlasem současné samosprávy Hrabové byla jejich funkce  čističky odpadních vod pro část Paskova prodloužena až do roku 2025.

27. 5. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma