Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Strategický plán Hrabové

Z archivu HN: Strategický plán Hrabové

 

Na zasedání zastupitelstva 1.3. 2017 upozornila Ing. Hrabovská, že náš městský obvod nemá strategický plán a výhled do budoucna. Není tajemstvím, že v posledních letech nastává velmi zásadní změna v přesunu bydlení  obyvatelstva z velkých  měst do jejich okolí. V bývalých vesnických oblastech vznikají  „satelitní městečka“, tvořena rodinnými domy. Tím se zcela mění dosavadní vzhled krajiny, mizí dřívější vesnice a menší sídla, ztrácí se pásma volné krajiny mezi nimi. Z bývalých vesnic vznikají předměstí. Každému je jasné, že těmto tendencím nelze zabránit. Jsou dvě možnosti:  buď uvedený proces proběhne zcela chaoticky se všemi zápornými důsledky nebo organizovaně pod kontrolou a dohledem místní  veřejné správy. Jak nazvat současnou etapu tohoto procesu ve vztahu k naší obci? Oficiálně se vše děje podle platného územního plánu města Ostravy. Je však tento plán v souladu se zájmy občanů naší obce?  A je dostatečně podrobný ? Domnívám se, že nikoliv

 Jak jsem uvedl ve svém článku z 6. 3. 2016, čekají  Hrabovou velké změny. V nyní platném územním  plánu města  Ostravy se předpokládá  v Hrabové v nejbližší budoucnosti velká výstavba. V položce „Zastavitelné plochy pro bydlení“ je pro tyto účely vyhrazeno  cca 62 ha půdy. Podle mého odhadu to postačuje pro postavení 600 RD. Dále je vytipováno 36 ha předběžně vybraných ploch. Dalších 300 RD. A že se v Hrabové velmi pilně staví, to není třeba  zdůrazňovat. V r. 1991 bylo v Hrabové pouze 470 RD. Kolik je jich dnes nevím, žádné údaje tohoto druhu se nezveřejňují, můj odhad je cca 600. A během dalších 20 let jich má být plus minus  1 500!  Počítáme –li na 1 RD 2 dospělé, přibude v Hrabové asi 3 000 občanů, kteří zde naleznou „klidné místo k bydlení“. Bez vazeb na okolí, bez přátel a známých. Až jejich děti zde budou mít své kořeny, své spolužáky a kamarády a až dospějí, snad si vytvoří pevné vztahy  ke svému rodišti. Největším problémem asi bude doprava. Pokud nevznikne mimořádná změna ve způsobu osobní dopravy, zvýší se vozový park nejméně o 1 000 osobních vozů. Neumím si představit,  jak se vejdou na místní komunikace v době dopravních špiček.

Uvědomuji si nereálnost mé prognózy v počtu  RD. Ale kde jsem učinil chybu?  Pochopitelně mé odhady jsou laické, ale přesto snad  mají reálný základ. Po prostudování dokumentu „Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017 – 2023“ zjišťuji, že představitelé města se budoucími problémy městských obvodů  nezabývají. Také  Statut města Ostravy neposkytuje městským obvodům právo zpracovávat vlastní programy rozvoje. Nebylo by na čase objednat odbornou studii, která by se věnovala uvedeným záležitostem? Určitě by nešlo o zbytečně vyhozené peníze. Právo přicházet s vlastními návrhy a s připomínkami máme. Dokonce je to povinnost zastupitelů, pokud chápou svou zodpovědnost před občany.  Tím se vracím k úvodu mého dnešního článku. Připomínka  paní zastupitelky  Květoslavy  Hrabovské by neměla zapadnout, uvedený problém je závažný a je nejvyšší čas se mu věnovat.

24. 3. 2017    V.S.

Aktuální komentář HN: Výše uvedený článek jsem „oprášil“ v souvislosti s připravovaným neveřejným zasedáním zastupitelstva ve středu příští týden. Prvním bodem programu je vyhodnocení realizace Strategického plánu rozvoje Hrabové  za rok 2021. Obávám se, že jsme se v tomto plánování vydali špatným směrem. Náš Strategický plán není plánem, ale „Potěmkinovou vesnicí“ a vyžadoval by zásadní přepracování.

 

30. 4. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem