Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Systém řízení některých měst v ČR

Z archivu HN: Systém řízení některých měst v ČR

 

Ne všechna měst v ČR  mají stejný systém řízení jako má Ostrava. Tedy existenci městských obvodů nebo městských částí s místním zastupitelstvem, radou a místním úřadem. Toto řešení je velmi komfortní, ale také drahé.  

Tak třeba nedaleká Olomouc  (100 tis. obyvatel) je spravována celoměstským zastupitelstvem, radou a magistrátem. V jednotlivých městských částech působí pouze komise, které jsou pojítkem mezi vedením města a městskými obvody.

Úplně jiný systém mají v Opavě (57 tis. obyvatel). Město je spravováno jako celek zastupitelstvem, radou a magistrátem. V městských čtvrtích působí zastupitelstva, která mají starostu a 7 až 11 zastupitelů a miniaturní místní úřady s nezbytným personálem.

V Hradci Králové (93 tis. obyvatel) je kromě městského zastupitelstva 25 komisí, které řídí činnost místních samospráv v jednotlivých částech města.

Raritou jsou České Budějovice (100 tisíc obyvatel). Nejsou zde městské části, město je jednolitým celkem, řízeným jediným zastupitelstvem, radou a magistrátem. Snahy o osamostatnění některých oblastí se nesetkaly s úspěchem.

Proč se o těchto záležitostech zmiňuji? Mám pro to následující důvod. Nejsem si jist, že v současné době odpovídá současný stav v řízení věcí veřejných v našich městech současným podmínkám. Za posledních cca 30 let vyrostla úplně nová generace, která má (ve srovnání s těmi dřívějšími) zcela nové  priority. Tedy snahu prožít „suprový“  život. Naši mladí spoluobčané mají k tomu vynikající podmínky, a to jak materiální tak i další. Především možnost cestování po celé planetě, možnost komfortního bydlení, snadnou dostupnost vzdělání a využívání všech dalších nynějších výdobytků.

Zájem většiny příslušníků nové generace o komunální záležitosti se postupně ztrácí. V jejich očích je to plýtvání časem, který pak chybí pro provozování mnohem atraktivnějších zálib a činností. Svědčí o tom i malá volební účast občanů při komunálních volbách.

Pokud je tomu skutečně tak, je na čase přizpůsobit i řízení věcí veřejných těmto novým trendům. Mohlo by se tak ušetřit mnoho peněz.

2. 5. 2018        V.S.

Aktuální komentář HN: Za problém považuji i velikost městských obvodů. Největším je v Ostravě obvod Ostrava Jih, kde na jednoho zastupitele připadá cca 2 tisíce lidí.  Naproti tomu v Hrabové připadá na jednoho zastupitele pouze cca 300 lidí. Je velmi pravděpodobné, že i z tohoto důvodu  budou značné rozdíly v možnostech a schopnostech těchto dvou samosprávných orgánů v řízení svých obvodů.Stotisicový obvod dovede vyprodukovat mnohem více schopných zastupitelů ve srovnání s obvodem desetkrát menším.Občané "staré Hrabůvky", "starého Zábřehu" a "starých Výškovic" nijak neprojevují snahu se osamostatnit.

12. 6. 2022      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma