Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Tikající bomba pod Hrabovou

Z archivu HN: Tikající bomba pod Hrabovou

 

Ano, taková skutečně existuje, o to v důsledku  blízkosti Ostravice, zdejších geologických poměrů  a poddolováním jižní části obce.

Pokud jde o Ostravici, problémem je malý výškový rozdíl mezi její hladinou a okolním terénem.

Pokud jde o geologickou skladbu území, jsme údolní nivou, tvořenou vrstvami hrubého štěrku beskydského původu, které sahají místy až k povrchu terénu. Štěrky jsou zvodněné a hladina spodní vody je v malé hloubce. Východní část území je zamokřována vodou z horní terasy a při dlouhotrvajících deštích se na mnoha místech dostane až na povrch.

Poddolováním je postižena jižní část obce. Možné důsledky si uvědomovala příslušná místa již v devadesátých letech minulého století a proto byl zde vybudován tvz. odlehčovací kanál Ščučí, který měl zabránit  vzniku bezodtokové kotliny oblasti zvané  „Rybníky“. Vodohospodářské poměry v tomto území budou ovlivněny i konečnou úpravou oblastí Pilíků.

Problémy s vodou si uvědomovali již naši předkové a proto vybudovali po celé ploše Hrabové síť potoků. Ty byly ve dvacátých letech minulého století doplněny rozsáhlou síti drenáží.

Bohužel, v druhé polovině minulého století byly mnohé potoky zasypány a mnohé drenáže přerušeny. U odlehčovacího kanálu (začal fungovat od roku 1990) se zjistilo, že propouští vodu do okolního terénu se všem zápornými  důsledky na hladinu spodní vody.

Máme veliké štěstí, že v posledních dekádách příliš nepršelo. Ale co když se to změní? Vždyť počasí je nevyzpytatelné.

Nebylo by proto žádoucí, aby se tímto problémem zabývala i naše samospráva? Konkrétně nyní, kdy se zpracovává budoucí výhled Hrabové.

Neměl by se někdo z členů určené skupiny zabývat i tímto problémem? Alespoň tak, že by prostudoval všechny studie a další  technické materiály, které byly k tomuto tématu vypracovány v minulosti. Určitě jsou k dispozici na našem stavebním odboru, resp. v archivu. A pak by informoval členy této komise i tom, co zjistil a co je nezbytné zapracovat do výhledového programu.

29.3.2018   V.S.

Aktuální komentář HN: K aktualizaci tohoto článku mne přiměly poslední deštivé dny. Doufejme, že pršet brzy přestane. Rekonstrukce odlehčovacího kanálu Ščučí je stále v nedohlednu. Ani současní radní, ani členové komise pro výstavbu, dopravu a ekologii, ani pracovní skupina  pro tvorbu Strategického plánu pod vedením Ing. Dvořáka  se  tímto problémem, tikající bombou pod Hrabovou, nezabývají. Je to z jejich strany velmi nezodpovědné jednání, na které doplatí naši potomci.

16. 4. 2022        V:S:

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem