Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Uschlé stromy u Prodloužené Mostní

Z archivu HN: Uschlé stromy u Prodloužené Mostní

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

V říjnu 2022 jsem zaslal na odbor životního prostředí Krajského úřadu  MS kraje následující dotaz: „Často jezdím po nové cyklostezce vedle Prodloužené Mostní a nemohl jsem si nevšimnout uschlých stromů a keřů, vysazených při stavbě této komunikace. Zajímalo by mne, kdo má „na starosti“  jejich udržování a výsadbu nových v případě uschnutí“.

Dne 24. 11.  jsem obdržel od Ing. Michala Gacka z uvedeného odboru Krajského úřadu  následující odpověď (zkráceně):

„Tyto výsadby byly provedeny ke dni 16. 8. 2019 a aktuálně se na ně vztahuje 5letá  záruka. Reklamace týkající se suchých dřevin je uplatňována prostřednictvím Správy silnic Moravskoslezského  kraje, příspěvkové organizace. Zjištěné nedostatky týkající se výsadeb jsou dodavatelem odstraňovány ve vhodných agrotechnických termínech, zpravidla v podzimních a jarních měsících. Aktuálně probíhá v rámci této akce výsadba za uhynulé a poškozené dřeviny v počtu 24 ks. Předpokládaný termín výsadby nových dřevin je 30. 11. 2022.“

Po obdržení této zprávy jsem se ještě pana Ing. Gacka dotázal, jestli počet uhynulých stromů (24) je normální nebo mimořádně vysoký a také, kolik stromů bylo při stavbě Prodloužené Mostní v roce 2019 celkem vysazeno.

Odpověděl takto: „I poměrně vysoký propad v nových výsadbách není s ohledem na exponované místo neobvyklý. Vysazená zeleň je v záruce a tato záruka je kontrolována. Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí neadministruje realizaci této stavby, nemám aktuálně informaci o celkovém počtu vysazených dřevin. V průběhu příštího týdne ověřím u administrátora stavby“. Dodatečná informace Ing. Michala Gacka: Celkem bylo vysázeno 8 600 ks keřů a 166 stromů.

Vyskytují se i informace,  že některé stromy byly poškozeny neopatrností místních rolníků při orbě sousedních pozemků. Pokud se tak stalo, byla provedena nová výsadba? Nesl následky za tyto škody ten, který je způsobil?

28. 11. 2022     V.S.

Aktuální komentář HN: Dnes jsem si přečetl na webu Hrabova.info poděkování paní Fajcové z našeho úřadu za to, dokončila úkol z komise výstavby a zajistila náhradní výsadbu za uhynulé a poškozené dřeviny kolem Prodloužené Mostní. Vysazeno bylo 24 ks bříz a 2 ks javoru za cenu 138.720 Kč bez DPH. Doufejme, že opět neuschnou nebo je opět nepoškodí při orbě místní traktoristé.

11. 1. 2023    V.S..

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma