Navigace: Vladimír Slavík > Z cizího krev neteče

Z cizího krev neteče

Dne 14.10.2020 se  Rada městského obvodu v Hrabové  usnesla,  že je nezbytné  zajistit zpracování hydrogeologického posudku  pro pozemky v okolí ulice K Pilíkům. Důvody, které vedly k tomuto usnesení,   zveřejněny  nebyly.  Posudek  byl dodán počátkem roku 2021 a bylo za něj  zaplaceno  firmě K – GEO s.r.o.,   70 tisíc  Kč.  

Tato částka je poměrně vysoká a snažil jsem se zjistit,  k čemu byl  tento  hydrogeologický  posudek  potřebný.

Předpokládal jsem, že bude uplatněn při dalších jednáních  s MMO ve věci územní studie č. 56/II   pro budoucí výstavbu  cca 40 RD  v oblasti Poplužní ulice  a územní studie č. 56/I, podle které se má na konci ul. Bělská  postavit dalších 6 RD.

Ale nestalo se tak, obě územní studie stále platí, a to bez ohledu na výsledky hydrogeologického posudku firmy K – GEO. Podle něj je nezbytné  pro likvidaci srážkových vod ze střech a zpevněných ploch v okolí ulice K Pilíkům  vybudovat  kanalizaci nebo  zřídit suché retenční nádrže. Příčina spočívá ve vysoké hladině spodní vody.

 Odborníci z MMO,  kteří řešili problematiku likvidace srážkových vod v tomto prostoru  se domnívají, že  budování  kanalizace nebo retenčních nádrží  zde není  nutné. Odborníci z firmy  K – GEO mají jiný názor.  Ale, bohužel, tento není  rozhodující. V platnosti zůstávají původní podmínky, obsažené v územních studiích, zpracovaných odborníky z odboru územního plánování  MMO.

Takže, jaké praktické použití  má  hydrogeologický posudek firmy K – GEO za 70 tis. Kč?  Žádné. Alespoň  prozatím.

  Místní občané si s kalužemi nedělají větší starosti.  Kaluže na zdejších polích a lukách při vydatnějších deštích  vznikaly vždy.  Po skončení deště  se  voda z těchto kaluží  rychle vsakuje do terénu.

Pokud  hladina podzemních  vod  je závislá i na velikosti srážek, pak  se jedná o proměnnou veličinu a použitelnost nahodilých  měření  lze snadno zpochybnit.

Dal jsem tomuto článku název „Z cizího krev neteče“. Chtěl jsem tím naznačit, že způsob rozhodování o obecních výdajích se v Hrabové  neděje vždy s plnou zodpovědností.

 Někdy se naopak úzkostlivě a nesmyslně šetří  na nepravém místě. Pro mne z nepochopitelných důvodů nedávno odmítla rada městského obvodu žádost MUDr. Poláčkové ve výši i 7 tis. Kč na podporu akce „Hrabovské kosy“.  Na  akci s vysokým společenským přínosem.  Na druhé straně tatáž rada utrácí 70 tis. Kč na zpracování hydrogeologického posudku, který skončil  bez užitku v šuplíku paní Ing. Faicové.

 Doufám, že občané Hrabové sledují i tyto záležitosti a  získané poznatky uplatní u příštích komunálních  voleb. Budou již za 14 měsíců.

13.8.2021      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma