Navigace: Vladimír Slavík > Z historie stavby "Hasičského domu" v Hrabové (2)

Z historie stavby "Hasičského domu" v Hrabové (2)

 

Potřebné místo bylo domluveno po dohodě mezi výborem obce a Sboru. Nákresy zhotovil a stavbu řídil architekt Karel Gajovský z Ostravy-Hulvák.

Práce byly  započaty 26. března  roku 1924. Zbouráno staré skladiště, vykopána vápenka, vykopány základy. Stříkačky  a požární žebřík  dočasně umístěny ve stodole p. Marie Černé, ostatní věci  uschovány u br. náčelníka  Ludvíka Baluška. Použitelné materiály  ze starého skladiště ( střešní křídlice, dřevo, vrata)  odprodány  ve veřejné dražbě místním občanům.

Také bylo započato s dovozem materiálu. Cihly se vozily z cihelny z Hrabůvky, dřevo z okolních pil a z vratimovské továrny, písek z okolních pískoven, štěrk z Ostravice.

V dubnu na schůzi Sboru bylo domluveno, že každý člen odpracuje zdarma 20 hodin, kdo by chtěl pracovat více, obdrží  odměnu 2 Kč za hodinu.  Pracovní povinnost bylo možno nahradit obnosem 20 Kč.

Na zdění pracovalo 8 zedníků od firmy architekta Gajovského pod vedením políra Ant. Ručky.  „Glaicha“ vztyčena 19. července.  Na  následné oslavě v hostinci „U Lípy“  se vypilo na účet Sboru 50 l piva.

Práce tesařské řídil tesařský polír Zdráhal, klempířské práce provedl Zezulka Ant. z Hrabůvky, práce natěračské Alšer Karel, práce malířské Pfeifer František, oba z Hrabůvky. Stolařské práce provedli místní stolaři Pajorek Jan a Laník Karel. Střecha byla opatřena ktytinou zn. „Syenit“.

Kolem  nové budovy postaveny ploty, chlévky a  šopy, což provedl Lýko Václav a Lyčka Jan.  Volné plochy vydlážděny říčním kamenem.

Slavnostní předání stavby se uskutečnilo  21. září 1924 za přítomnosti cca 200 osob jak místních tak z okolních hasičských sborů.

Členové místního Sboru odpracovali zdarma 661 hodin, nejvíce náčelník Balušek Ludvík (78) a Lyčka Viktor (55).  Finanční náhradu  na nesplnění  členské povinnosti ve výši 20 Kč uhradilo 34 členů Sboru.

Místní sedláci přivezli 40 000 ks cihel, 89 fůr štěrku, 102 fůry písku, 7 fůr vápna, 15 fůr trámů, 140 q cementu, 140 q vápna, desky, schody  a další materiály, celkem 359 fůr.

Po ukončení stavby vznikl spor o obsazení služebního bytu. Starosta br. Duhan Ludvík prosazoval  Dužíka Jana, někteří členové Sboru s tím nesouhlasili. Nakonec  se k požadavku starosty přiklonili i vedoucí představitelé Sboru a do bytu zbrojíře se nastěhoval  Dužík Jan.

Náklady na stavbu byly kryty půjčkou u zdejší spořitelny  ve výši 90 000 Kč na  6% úrok.

Původní rozpočet (86 792 Kč) byl překročen na 114 000 Kč.  Starosta  Duhan obvinil architekta Gajovského z předražení stavby, což tento odmítl.

Na úhradu dluhu odsouhlasilo zastupitelstvo pro rok 1925 částku 5 000 Kč. To ale nestačilo.

 Po dohodě všech politických stran a spolků  v Hrabové byly vydány dluhové úpisy v hodnotě 50 Kč, kterých  se podařilo prodat 509 ks v hodnotě 25 450 Kč.  V roce 1933 převzala obec zbytek dluhu, váznoucím na  „Hasičském domě“, ve výši 35 000 Kč.

Komentář Hrabovských novin:  Díky  podrobným záznamům jednatele a  kronikáře Sboru dobrovolných hasičů v Hrabové  pana Jana Mutiny jsem se snažil přiblížit tuto událost z roku 1924 i současníkům. Myslím, že z těchto dávno minulých událostí lze vyvodit mnohá poučení i pro přítomnost. Především skutečnost, že naši předkové nespoléhali při financování  svých   staveb  na různé  dary a  dotace, ale pouze na sebe.  Jak by asi dnes dopadla akce s dlužními úpisy  od místních občanů pro financování na příklad stavby nové školky?

28.7.2020     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma