Navigace: Vladimír Slavík > Z Ostravy do Beskyd po D56 bez poplatku

Z Ostravy do Beskyd po D56 bez poplatku

 

V nedávné době jsem se dostal do životního období, kdy už nejsem tolik časově vázán pracovními povinnostmi a můžu tedy nějaké síly věnovat práci ve prospěch oblasti, ve které žiji. Abych byl v obraze o dění v obci, začal jsem navštěvovat zasedání zastupitelů. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo zmíněno i odeslání žádosti ze dne 17.1.2018 naším úřadem Hrabová na Ministerstvo dopravy ve věci vynětí Místecké D56 v úseku exitu 39,9 - 43 km tj. úsek od Makra po začátek Paskova, z dálničního poplatku. Do Paskova z Hrabové bychom tedy po schválení jeli po znepoplatněné D56 a pak bychom museli zase sjet z dálnice a jet přes obce Paskov, Žabeň a Sviadnov po okresce. A to podle mne není dobré řešení.

Dnes bych chtěl sdělit, co jsem zjistil ohledně této již opětovně podané žádosti naší obcí na Ministerstvo dopravy ke zrušení zpoplatnění dálnice D56 jen v úseku Makro-Paskov.

Domnívám se, že občas napsat dopis s požadavkem na vynětí části D56 (úsek Makro-Paskov) ze zpoplatnění nestačí, ale je  chvályhodné, že aspoň tak tomu věnuje náš obecní úřad pozornost.  Ale účinnější by bylo  spojit síly s městem Paskov a obcemi Žabeň, Sviadnov, Novou Bělou, které jsou souběžnou komunikací s D56 na trase dálnice úsek Makro-FM. Proto jsem začal v téhle věci zjišťovat informace a vážit možnosti, jak efektivně přistoupit ke zrušení zpoplatnění zbytku Místecké D56 v tomto úseku. Vždyť při velké zastavěnosti území navazuje jedna obec na druhou a tak je nutno, tuto v současné době zpoplatněnou část D56 od nájezdu do Makra až do Frýdku-Místku, pojmout jako obchvat výše zmíněných obcí. Před zpoplatněním tento účel komunikace „současná D56“ splňovala.

Však byla tato komunikace (současná D56) navržena jako zkrácená komunikace z Ostravy do Frýdku v roce 1938-39 naším rolníkem Antonínem Adámkem viz str. 468-469 publikace "Historie obce Hrabová" pana Martina Slepičky. Z výpovědi rolníka Antonína Adámka, který se ohlásil u okresního úřadu s novým návrhem na směr dálnice do Frýdku již tehdy bylo jeho cílem se vyvarovati průjezdu venkovských obcí (Hrabová, Paskov, Žabeň a Sviadnov) těžkými auty. A na otázku okresního inženýra kudy by vedl trasu, ukázal náš Antonín Adámek trasu současné D56. Druhý den hejtman pověřil pojít trasu okresním inženýrem se závěrem, že tato trasa je vhodnější něž současná komunikace procházející přes Hrabovou, Paskov, Žabeň a Sviadnov. A dvouproudá dálková Místecká ulice byla na světě“.

Z historie víme, že její zpoplatnění bylo velkou chybou a její vynětí ze zpoplatněných úseků není zatím ve viditelných prioritách našeho krajského úřadu.

 Oslovil jsem tedy starostu Žabně a probral situaci dopravní zátěže v jeho obci. Dohodli jsme se, že zavolá našemu starostovi panu Igorovi Trávníčkovi a starostům ostatních obcí a vyvolá jednání o vynětí úseku exitu 39,9 – 52,5 km dálnice D56 i ve zmíněných obcích. Do akce by zapojil svého právníka, který osloví příslušné instituce. A k případné medializaci problému budeme spolupracovat se všemi spolky, které organizovaně zajistí blokádu v jednotlivých obcích jako protest.

V delším hovoru s pracovníkem Ministerstva dopravy ohledně vyřízení vynětí D56 ze zpoplatněných úseků jsme si objasnili způsob, kterak vést vyřizování záležitosti. Z tohoto rozhovoru vyplynulo, že je zbytečné bombardovat Ministerstvo žádostmi. Jeho odpovědí, jak mi sdělil, bude jednoznačně zachovávat již vyhlášenou dálniční síť v rozsahu vyhlášeném z roku 2015 a žádost vždy zamítne.

Vynětí lze však dosáhnout změnou vyhlášky č. 306/2015 Sb. Toto musí udělat Krajský úřad. Bez této žádosti a bez podpory krajského úřadu nic nevyřídíme.

 Po mém cca 20 minutovém rozhovoru se zaměstnancem legislativního odboru Ministerstva dopravy, zaujal k žádosti v tomto roce jeho šéf pan Mgr. Kopřiva z Ministerstva dopravy přeci jen jiné stanovisko, než v předešlých letech. V odpovědi k žádosti našeho pana starosty Igora Trávníčka (k vynětí 39,9-43 km) napsal: Je sice pro rok 2018 pozdě, ale pro rok 2019 cituji pana Ing. Kopřivu z Ministerstva dopravy:

„Dodávám, že Vaše žádost o vynětí části dálnice D56 v úseku mezi exity 39 a 43 z Přílohy č. 2 posouzena při přípravě novely příslušné vyhlášky č.306/2015 Sb. na rok 2019.“ (Myslím, že chybí v odpovědi slovíčko bude posouzena. A odpověď dále pokračuje:

„V případech, jako je ten Váš, doporučuji na území Městského obvodu Hrabová realizovat taková dopravně-inženýrská opatření, která ve výsledku vymístí zbytnou, v tomto případě tranzitní, dopravu z území Městského obvodu Hrabová.“

Je tedy třeba podat žádost hejtmanovi kraje, aby se pokusil o změnu vyhlášky č. 306/2015 Sb.  a vznesl oprávněné připomínky a podporu k žádosti o zrušení zpoplatnění zmíněného úseku D 56.

Kdyby společné snažení všech dotčených obcí a spolků a občanů v akci „Z Ostravy do Beskyd po D56 bez poplatku“ za podpory Krajského úřadu bylo úspěšné, měli bychom radost všichni. Vždyť čím nás bude více, tím lépe.

Dnes, 13.2. jsem oslovil i pana starostu z Nové Bělé pana Lumíra Bahra a ten rovněž projevil přání se v této věci spojit.

Budu se tomuto tématu osobně věnovat a se starosty obcí, krajským úřadem a pracovníky Ministerstva dopravy komunikovat, tak jako doposud. Pokud uznám, že má angažovanost je už zbytečná, tak skončím. Ale zatím jsem na začátku….. .

14.2.2018       M.P.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma