Navigace: Vladimír Slavík > Za dobrou práci dobrá odměna

Za dobrou práci dobrá odměna

V Deníku veřejné správy vyšel v prosinci 2017 článek s názvem Výdaje obcí na zastupitelstvo. Autorka Věra Kameníčková spočítala, kolik peněz ze svých rozpočtů věnují v různých obcích zastupitelstva na svou činnost, a to včetně odměn členů výborů a komisí. Ve skupině obcí podobné velikosti jako Hrabová to celostátně vychází za rok 2016 (v přepočtu na jednoho občana) na 641 Kč.

V těchto a podobných záležitostech je užitečné srovnávat naši realitu s tou širší, nejlépe celostátní. Abychom nebyli výrazně mimo. A tady jsme, protože tato hodnota za rok 2016  je u nás v Hrabové pouze 450 Kč (1 702 000 : 3780).

V uvedeném článku jsou zajímavá srovnání tohoto ukazatele i podle krajů. Nejméně obce odměňují své zastupitele v Moravskoslezském kraji, nejvíce v kraji Středočeském. Rozdíly jsou poměrně značné.

Jsem životní realista a vím, že tyto odměny mají svůj význam. Konkrétně i v tom, aby do zastupitelstev kandidovali velice schopní občané. A těmto vůbec nevytýkám, že přihlíží i k velikosti odměny za svou (často velmi nevděčnou) práci při řízení obecních záležitostí.

Jako problematický vidím současný stav v Hrabové v tom, že  z obecního rozpočtu věnujeme na samosprávu ročně pouze cca 1,8 mil. Kč a na státní správu cca 10 mil. Kč!  A položme si otázku, co je pro běžného občana důležitější. Péče o rozvoj obce, kvalitní infrastruktura a životní prostředí, dobré mezilidské vztahy, pestré společenské, kulturní a sportovní vyžití nebo občasné služby, poskytované státní správou v místě bydliště? Jsem si vědom určitého zjednodušení v této úvaze, i místní správa se podílí na činnosti samosprávy, ale jeví se mi z tohoto pohledu samospráva jako podhodnocena.

V našich podmínkách vidím veliký problém v tom, že v Radě nemáme dva místostarosty. Jeden by měl „na starosti“ finance a ekonomiku, druhý technické záležitosti včetně investic. Současná legislativa  umožňuje  i v obci naší velikosti mít dva neuvolněné místostarosty a ty poměrně dobře odměňovat.  

Jak by se ulehčilo starostovi v jeho  nelehké práci, kdyby měl ve své blízkosti tyto dva kvalifikované kolegy!  To by ale musel některý náš volební subjekt napsat tuto „novotu“ do svého volebního programu a řádně to občanům zdůvodnit.

Proti tomuto návrhu může být argument, že to nikde takto v okolních městských obvodech nemají. Ale proč bychom v tomto nemohli být první? Pokládám můj návrh za smysluplný, neodporuje v ničem zákonu o obcích a určitě by se vynaložené finanční  prostředky občanům bohatě vrátily.

27.1.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma