Navigace: Vladimír Slavík > Za své peníze očekávám kvalitní služby

Za své peníze očekávám kvalitní služby

 

 Mnou placené daně jsou asi 40 tis. Kč ročně. Jde převážně o daně sdílené. Část  z nich si ponechá stát, zbytek končí v pokladně MS kraje, města Ostravy,  a našeho městského obvodu. Tuto částku odhaduji asi na 8 000 Kč.

Peníze občanů, končících v místní  obecní pokladně, mají sloužit k zajištění některých veřejněprospěšných činností a služeb. Konkrétně  k údržbě  místní infrastruktury,  k zajištění  podmínek pro kulturu a sport, k péči o budovy  školek a škol, k zajištění činnosti místní veřejné správy apod.

Pro mne  jako důchodce je velmi důležitý místní informační systém. Tím míním místní časopis, místní rozhlas a  webové stránky městského obvodu. Ze svého obydlí již příliš nevycházím,ale stále se zajímám o veřejné záležitosti.

Bohužel, v poslední době prožívám velké zklamání. Hrabovské listy již delší dobu nevychází, obecní rozhlas dlouhodobě neplní své  výchovné a informační poslání  a v posledních měsících se dokonce  zcela  odmlčel.

 Mnozí moudří lidé  (filosofové, politologové, sociologové) zdůrazňuji  nezastupitelný význam sdělovacích  a informačních prostředků  i  v oblasti vzdělávání  a také při  ovlivňování  politických a jiných  názorů  občanů .  Tak jak  to celkem úspěšně v celostátním měřítku činí Český rozhlas a Česká televize. Myslím, že tito odborníci mají pravdu.

A zde mě veřejná správa  MOb Hrabová zklamala. Přitom se to stalo v tak výjimečné době!

Činím za tento stav zodpovědné všechny zastupitelé, v čele s panem starostou. Jako daňový poplatník mám na tuto kritiku  právo.

Místní časopis mohl učinit mnohé v době koronaviru v oblasti osvětové činnosti, poradenství a  také při udržování dobré nálady. To  platí také pro veřejný rozhlas.

Funkční zůstaly pouze webové stránky obce. A to přesto, že zde stále přetrvávají různé kompetenční problémy a zcela zbytečné „žabomyší války“ mezi panem tajemníkem a zastupitelem Ing. Orkáčem. Dovolím si panu tajemníkovi  jménem svým a možná i dalších občanů za funkčnost webových stránek  poděkovat.

Zodpovědnost zastupitelů  za tristní stav našich  sdělovacích prostředků, především HL,  je nezpochybnitelná.

Bohužel, naše zastupitelská demokracie je stále ještě na počátku svého vývoje. Za normálních okolností by místní opozice tvrdě vyžadovala  za tyto fatální chyby demisi pana starosty včetně některých radních.

20.7.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma