Navigace: Vladimír Slavík > Začátky samosprávy v Hrabové (10)

Začátky samosprávy v Hrabové (10)

Nejprve  uvedu některé údaje o dalším „výborníku“, domkaři  Karlu Olšanském, č.p. 120. Narodil se v Hrabové v roce 1876 a po ukončení školní docházky našel zaměstnání v mostárně Vítkovických železáren.   Vlastnil chalupu a kousek pole, byl typickým domkařem.  Oženil se v roce 1897 a postupně se stal otcem čtyř dcer a jednoho syna.  Pokud jde o veřejnou činnost, tak mimo funkci v obecním výboru byl také zakládajícím členem haléřového spolku pro podporu chudých dětí. Domek č. 120 mezi ulicemi Na Šajaru a Bělskou  po několika přestavbách dodnes existuje.

Protokol o schůzi obecního výboru 14. května 1905.

Přítomni: L. Staněk, J. Vogt, I. Raška, F. Adámek, J.Kudělka, F. Pajorek, K. Olšanský, F. Lička č.30, F.Lička č.38 a F. Bartoník, zapisovatel.

1. Obecní výbor se má vyjádřit, zdali si  Hrabová přeje být přeřazena od okr. soudu v M. Ostravě k nově zřízenému okr. soudu v Mar. Horách.  Obecní výbor si vyžádal lhůtu jednoho měsíce na promyšlení této změny.

2. Předneseny stížnosti na pytláctví na rybnících,  v polích a ve vrbině. Usneseno, aby důrazné  poučení bylo dáno dětem ve škole a aby také obecním bubnem bylo toto zveřejněno.

4. Usneseno, aby polní  hlídač Řeha od zítřka službu svou započal. U škodících zvířat zjistí jejich  majitele  a oznámí  je  k potrestání  starostovi. U slepic v polích napomene jejich majitele přímo Řeha.  Řeha bude opatřen knihou k vedení každodenních zápisů.

5. Továrně na cement a cihly v Zábřehu bylo zaplaceno za materiál na stavbu školy 5 570 K, čímž dluh byl zcela vyrovnán.

6. Soběslavskému z Vítkovic zaplaceno za vodovod  ke škole 1 800 K. Tyto peníze věnoval obci hostinský Süsser za doporučení obce  k udělení koncese hostinské.

Protokol o  schůzi obecního výboru 4. června 1905.

Přítomni: L. Staněk, J. Vogt, I. Raška, F. Adámek, F. Lička, F. Pajorek. J. Kudělka, K. Olšanský, F. Bartoník, zapisovatel.¨

1.  Zdejší havíři  žádají, aby část školního příspěvku, který od šachet jest poskytován obci, bylo  určeno pro ošacení jejich  dětí. Výbor se usnáší, aby pro letošní rok polovina  tohoto školního příspěvku byla ponechána obci a polovina předána rodičům na ošacení dětí.

2. Výbor se usnáší, aby k úřadům byla podána nová žádost na povolení výběru výčepného na roky 1906 až 1908, a to podle současných sazeb.

3. Pokud jde o nový okr. soud v Mar. Horách, výbor si přeje být nadále pod okr. soudem v M. Ostravě.

4. Domkař Jindřich Pospěch žádá o udělení domovského práva v Hrabové. Vzhledem k jeho bezúhonnému životu se žádosti vyhovuje.

5. Pan starosta předkládá účty na práce kovářské, tesařské a další, vykonané při údržbě obecního domu č. 16, který je pronajat p. Turadtovi. Poněvadž tyto práce nebyly od obce požadovány, nebudou z obecní pokladny ani zaplaceny.

Komentář HN:  Při čtení těchto zápisů musím vyjádřit obdiv ke způsobu řešení jednotlivých problémů  ze strany  obecního výboru.   Soudím, že občané Hrabové si  své radní a „výborníky“  v roce 1897 vybrali velmi dobře.  Tehdejší představitelé obce byli (na rozdíl od těch dnešních)   váženými a všemi respektovanými občany.  Porovnejme si třeba životní kariéru  a občanské aktivity tehdejšího a současného starosty a dalších předních funkcionářů obce. Rozdíly jsou značné. 

13.8.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma