Navigace: Vladimír Slavík > Začátky samosprávy v Hrabové (2)

Začátky samosprávy v Hrabové (2)

 

Postupně zveřejním stručné životopisy  tehdejších představitelů obce. Dnes začnu panem  starostou Ludvíkem Staňkem (1852-1924).

 Vykonával tuto funkci v letech 1881 - 1889 a pak opět v letech 1897 - 1914. Pocházel z rodiny Staňků z Vítkovic, kde byl jeho otec také starostou. Přiženil se v roce 1876 do Hrabové na grunt rodiny Velkých, který se nacházel naproti dnešní restaurace „Na vyhlídce“.  Statek zakrátko zvelebil  a burcoval zdejší rolnictvo k práci a pokroku. Na svou dobu byl velmi vzdělaný a neobyčejně podnikavý. Spolupracoval při založení „Národního domu“  v Mor. Ostravě, „Českého domu“  ve Vítkovicích a konzumního spolku „Vzájemnost“, jehož filiálku zavedl i do Hrabové.  Zde se později podílel na založení Čtenářského spolku, věnoval se kulturní činnosti a vzdělávání mládeže. V roce 1908 byl zvolen starostou Sokola. K tomu všemu byl i členem představenstva Záložního a spořitelního spolku. Při vedení obce se vzájemně doplňovali s  řídícím učitelem Bartoníkem a s mlynářem Vogtem a vedli obec Hrabovou k všeobecnému rozkvětu. Bohužel, současná samospráva Hrabové postrádá občany tohoto typu. 

Protokol z jednání obecního výboru dne 17. července 1904.

Přítomni: L. Staněk, Jan Vogt, Inocenc Raška, Fr. Adámek, Fr. Lička, K, Olšovský, Fr. Bartoník

1. Starosta oznamuje, že bylo provizorně ujednáno s Albinou  Chudou, aby platila  roční výčepné za prodané alkoholické nápoje 200 K. Toto ujednání obecní výbor neschvaluje a žádá příplatek na výlohy  s tiskopisy vzniklými  ve výši 20 K.

2. Byli předvolání Peterek  Dom., Víta Fr. a Míček Anton. Ti s jinými občany míní založiti v Hrabové německou školu. Byly jim vysvětleny možné důsledky tohoto činu na jitření a boj proti sobě stojících dvou táborů . Vysvětleny výhody nepovinné výuky  jazyka německého na zdejší škole,  schváleného   obecním výborem dne 26. června, které je velmi správné.

3. Jednáno o přeměně staré hasičské kolny na byt pro obecního posla a přístavbě dvou zdí na zřízení věznice, přičemž dosavadní věznice  přemění se na kuchyň. Předložený plán a rozpočet na 454 K 90 hal. se přijímá, jakož i zadání u stavebního mistra J. Navrátila z Paskova. Byt se pronajme poslovi Fr. Řehovi za 4 K měsíčně.

4. Předložen výnos zemského výboru, ve kterém se nařizuje zvýšit počet obecních býků na dva. Usneseno obejít okolní  vesnic e a býka vyhledati.

5. Anežka Kubatková ze Závodí žádá o přijmutí do svazku obecního.  Pochází z Pruska a v Hrabové bydlí již 20 let. Žádost byla schválena.

6. Vybídnutí okr. hejtmana,  aby obec přistoupila za člena spolku ku potlačování tuberkulosy. Vybídnutí přijato a schválen roční  příspěvek  5 K.

7. Žádost Jos. Břenka o zvýšení  podpory o 2 K se zamítá pro jeho alkoholismus.

8. Zvolena komise pro zkoumání účtů na vodní stavby při řece Ostravice a při stavbě školy ve složení J. Vogt, Fr. Lička, Inoc. Raška a K. Olšanský.

9. Starostovi se ukládá, aby  hostinský Turadt  Sigmund zaplatil výčepní poplatek z piva, vyčepovaného na výletě 3.7.1904,  a to ve výši 1 K z každého hektolitru.

(Pokračovní příště)

3.8.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma