Navigace: Vladimír Slavík > Začátky samosprávy v Hrabové (3)

Začátky samosprávy v Hrabové (3)

Stručný životopis radního Jana Vogta (1852-1918).

 Pocházel  z Paskova a  v roce 1880 se oženil s dcerou majitelky hrabovského mlýna. Na tento mlýn nastoupil  jako mlynář v roce 1886 a žil zde až do své smrti v roce 1918. Mlýn byl veliký, sloužil širokému  okolí a bylo zde zaměstnáno 4-6 pomocníků mlynáře.   Rodina Vogtových se postupně rozrůstala, na svět přišly čtyři děti, samá děvčata. Mlynář Vogt měl velký zájem o veřejné dění, společně s nadučitelem Bartoníkem a starostou Staňkem tvořili trojici, která určovala  v této době, na počátku 20. století, směr obecní politiky v Hrabové Mlynář Jan Vogt byl spoluzakladatelem Sboru dobrovolných hasičů, členem obecního výboru, dlouholetým předsedou místní školní rady a významným členem výboru Sokola. Jeho názory byly všemi respektovány.  Byl ctěn nejen v Hrabové, ale i v širokém okolí.

Protokol ze zasedání obecní rady 4. září 1904.

Přítomni: L. Staněk, Jan Vogt, Inocenc Raška, Fr. Adámek, Fr. Lička, K. Olšanský, Fr. Pajorek, Jos. Kudělka, Jan Frýdek a  Fr. Bartoník.

1. Usneseno, aby pomocí  Zemského sněmu a Výboru moravského  postaveny byly zemské lávky přes Ostravici mezi Hrabovou a Ratimovem.   Děti ze Závodí mají velké potíže  po provizorních lávkách se dostati do hrabovské školy. Obec stavěti tyto lávky svým nákladem  nemůže a nebude.  Jednáno  bylo také o vyškrtnutí dětí  ze Závodí ze školského obvodu hrabovského a jejich přiškolení ku Ratimovu. Po delší debatě od toho upuštěno.

2. Jednání o zrušení školních poplatků, a to od 1. ledna 1905.  Pět bylo pro, pět proti.  Tuto při rozhodl starosta, a poplatky budou zrušeny.

3. Usneseno, aby školní vyučování bylo o délce 4 hodin denně. O schválení bude požádána okresní  školní rada.

4. Pan starosta vybízí přítomné k plné účasti na dnešní veřejné schůzi v hostinci Turadtově. Jednat se bude o  vyučování v jazyce německém a o zřízení německé školy v Hrabové.

5. Pan starosta podává zprávu o požadavku  hejtmanství, aby na náklady obce byl zřízen vodovod k nové škole a k faře.

6. Vzato na vědomí, že Ellerová  Marie, do Hrabové příslušná, raněna jest mrtvicí a z vítkovické nemocnice do Hrabové přivezena být musí. Podobně i Mikenda, který leží v nemocnici v M. Ostravě.

(Pokračování příště)

4.8.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma