Navigace: Vladimír Slavík > Začátky samosprávy v Hrabové (5)

Začátky samosprávy v Hrabové (5)

 

 Členem obecní rady, zvolené v roce 1897, byl i učitel František Bartoník. Narodil se v roce 1860 v Kokorech u  Přerova a do Hrabové nastoupil  na zdejší školu v  roce 1882.  Založil zde rodinu a prožil plodný život až do odchodu do penze v roce 1919.  Poslední roky svého života strávil u svých příbuzných  v Místku, kde v roce 1929 zemřel.

František Bartoník byla výjimečná osobnost a Hrabová mu vděčí za mnoho.  Především se zasloužil o povznesení zdejšího školství. Prosadil stavbu nové školní budovy a dbal o vysokou úroveň vzdělávání nejenom dětí, ale i dospělých.  Založil v Hrabové knihovnu a čtenářský spolek, pořádal pro zdejší rolníky odborné přednášky. Společně s mlynářem Vogtem  založil v Hrabové  Haléřový spolek  pro podporu chudých a nechyběl ani u zrodu  spolku včelařského. Působil v různých funkcích i ve Sboru dobrovolných hasičů . V místní samosprávě  byl činný od roku 1897 do roku 1919.

Protokol ze zasedání obecního výboru dne 30. října 1904.

Přítomni: L. Staněk, J. Vogt, F. Adámek, k. Olšanský, J. Nováček, J. Firek, F. Pajorek, J.Kudělka, F.Lička a F. Bartoník.

1. Zpráva delegace  (p. starosta a J. Vogt) o návštěvě u hraběte Stolberga v Paskově ve věci položení potrubí pro vodovod ke škole na jeho pozemku v Hrabové. Hrabě žádal předložení plánů a rozpočtu. Delegace to odmítla a rozhodla, že potrubí bude položeno mimo hraběcí pozemek. Dále v této záležitosti sděleno, že farář paskovský protestuje proti používání studánky pro plánovaný vodovod, která leží na farském pozemku "Na Prašivce".  Obecní výbor se usnáší nabídnout paskovskému faráři  40 hal. za každý čtvereční sáh plochy této studny.

2. Pan starosta předkládá zprávu z hejtmanství ve věci žádosti paní  Steinhartové (zřízení německé školy),  že je přípustné podání i v jazyce německém. Pokud to bude odmítnuto, bude starostovi uložena pokuta.

3. Pan starosta čte výnos o zákazu shromažďovat děti v budově, kde není dostatečná žumpa, záchod, a odtok splaškových vod. To vše v souvislosti s požadavky na zřízení německé školy.

4. Projednány podmínky pro udělení koncese hostinské na čísle 27 pro K. Süssera.

5. Vyúčtování stavby nové školy a hasičského skladiště. Z nákladů 29 600 K bylo zaplaceno 20 699 K a dluh činí 8 901 K. Obecní výbor se usnáší vypomoci si půjčkou a dluh splatit.

Komentář HN: Vyostřují se problémy se stavbou vodovodu ke škole a problémy  s požadavkem některých občanů Hrabové na zřízení školy s vyučovacím jazykem německým.

Ale to podstatné mé sdělení k dávno uplynulým událostem je následující: proč současné vedení Hrabové nemá na důležitých postech  osobnosti typu  Staňka, Vogta a Bartoníka? Máme pouze Trávníčka, Kopitzovou, Dolejška, Baluška a Kelnarou, plus několik  málo výrazných osobností. Výjimkou je Radek Orkáč, ale ve svém jednání  je velmi svérazný a  asi proto nemá  podporu ostatních zastupitelů.  S výjimkou pana Slívy a pana Skalského.  

(Pokračování  zítra)

6.8.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma