Navigace: Vladimír Slavík > Začátky samosprávy v Hrabové (6)

Začátky samosprávy v Hrabové (6)

 

Pokud jde o životopisy členů tehdejší obecní rady (t. zv. výborníků), tak je  na řadě Jan Fýrek. Při zjišťování alespoň základních údajů o Janu Fýrkovi   jsem měl značné potíže. V té době  žili v Hrabové Firkové, resp. Fýrkové dva.  Prvnímu bylo v době voleb 22 let a tomu druhému, hornickému důchodci, 63.  V té tobě byl tento věk pokládán za velmi vysoký a jeho "volitelnost" je málo pravděpodobná. Ten mladší nemohl být zvolen pro jeho nízký věk, nebyl plnoletým občanem.   Možná, že se tento problém vyjasní později.

Protokol ze zasedání obecního výboru dne 20. listopadu 1904.

1. Starosta předložil k diskusi dva projekty na zřízení obecního hostince, vypracované stavební firmou Vojtek a Rossman z Polské  Ostravy za obnos 50 K. T této souvislosti uvažováno, neměl by se pro tyto účely koupit hostinec  č. 27, který vlastní Süsser Karel.

Do schůze byl z uvedeného důvodu přizván majitel hostince a  tento prohlásil, že je ochoten hostinec prodat za 22 000 K včetně inventáře  s tím, že tam zůstane jako nájemce.

2. Revizoři účtů (Vogt, Raška, Liška, Olšanský) zrevidovali účty ke stavbě školy a k přestavbě hasičského  skladiště a shledali  následující: Vydáno bylo 29 712 K, již zaplaceno 20 759 K.  Vyplatiti bude ještě třeba  9 023 K. Na to bylo vypůjčeno u Vítkovické záložny 9 700 K. Dosud není zcela zaplacen účet za cihlu a cement a za práci, kterou na hasičském skladišti vykonal Fr. Pajorek.

3. Při koupi domu č. 27 od Süssera budou zastupovat obecní  výbor  L. Staněk, J. Vogt, Fr. Adámek a Fr. Pajorek.

4. Porodní babičce Šustkové Barboře jest od  1. ledna 1905  povolen příplatek 30 K.

Podepsán : starosta  L. Staněk, J. Vogt, F. Adámek, F. Bartoník, J. Firek, J. Nováček, J. Kudělka, K. Olšanský, F. Pajorek, I. Raška.

Komentář HN: Hostinec Karla Süssera č.27  (dnes Paskovská  č. 78) byl v té době velmi vyhledávaným nejenom občanstvem, ale i  při pořádání schůzí  a kulturních akcí tehdejších politických, občanských a jiných organizací. Potřeba samosprávy Hrabové mít  pro tyto účely vlastní objekt se uskuteční až o cca 120 let později.

7.8.2020     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma